Opretter en fornyelsesbevægelse i mislykket ’dansk’ kirke i Bangladesh

Magtkampe og kirkestruktur truede med at ødelægge den lille BLC-kirke. Derfor støtter missionærerne en fornyelsesbevægelse i kirken.Den 1. marts skiftede sognepræst Jens Fischer-Nielsen sin menighed i Esbjerg ud med brune bangladeshere. Dog kun for tre uger.

– Den lokale menighed er verdens håb, står der på banneret. Bagved ses de første frivillige menighedstjenere.

Jens skal nemlig hjælpe Bangladesh Lutherske Kirke med en tiltrængt åndelig fornyelse.
Fra 1975-87 var han og Elsebeth missionærer i bengalernes land. Og de var stærkt medvirkende til, at der blev oprettet en helt ny kirke af ca. 3.000 fattige bengalere.
Jens har beskrevet oplevelserne i bøgerne ”Salige er de fattige” og ”Byen på bjerget”.

Magtkampe

Den nye ludfattige kirke har levet et noget dramatisk liv siden stiftelsen.
Danmission i Danmark støttede i bedste mening det sociale arbejde i kirken – men resultatet blev, at fokus gled væk fra kirkens åndelige udvikling. Strid, misundelse, magtkampe osv. er kirken heller ikke gået fri for. Jævnligt har magtfulde ledere sat sig på magten – og pengene – til egen fordel. Og Danmission har måttet bryde med kirkens ledelse.

Åndelig fornyelse af menighederne

Jens Fischer-Nielsen underviser i Bangladesh i oktober.

Det har været svært for Fischer-Nielsens og de andre tidligere bangla-missionærer at betragte udviklingen.
Men på det seneste er udviklingen vendt. Jens og de andre missionærer har organiseret sig i en støtteforening, som er selvstændig, men samarbejder med Danmission.
Støtteforeningen har hjulpet med at oprette et netværk – en slags missionforening inden for kirken. Dens formål er ikke at få magt, men at få kirken til at udvikle sig åndeligt og vokse igen. Lidt i stil med Indre Mission i gamle dage i Danmark eller Oase-bevægelsen i Folkekirken, som Jens Fischer-Nielsen også selv er aktiv indenfor.

Menigheder udvikles

Strategien er at inspirere gennem nogle nye lokale bangla-missionærer, som kaldes ”shebok”. Det betyder menighedstjener.
Disse shebok’er er frivillige ansvarsbevidste kristne, som hver får ansvar for at udvikle en af de kristne landsby-menigheder, der er opstået i den nordlige del af det ellers muslimske Bangladesh.
Håbet er, at der med de nye shebok’er bliver en levende fornyelsesbevægelse ved siden af den officielle kirkestruktur i Bangladesh Lutherske Kirke.
Første skridt i programmet har været en 12-dages workshop med 26 deltagere i oktober 2008, som Jens Fischer-Nielsen var sendt ud for at forestå.
Jens fortæller, at hans undervisning mest var baseret på 8 vækstområder, nemlig:
1) Udrustende lederskab
2) Gaveorienteret tjeneste
3) Hengiven spiritualitet
4) Funktionsdygtige strukturer
5) Inspirerende gudstjenester
6) Holistiske cellegrupper
7) Behovsorienteret evangelisation og
8) Omsorgsfulde relationer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Naturlig kirkevækst

Disse vækstområder stammer fra ”Naturlig Kirkevækst” -bøgerne af den tyske teolog Christian Schwartz.
Ved undersøgelser i 1.000 menigheder i 50 lande har det vist sig, at menigheder naturligt vokser, hvis man arbejder med kvaliteten inden for disse 8 områder. (Se nærmere på www.naturligkirkevækst.dk).
Workshoppens tema var ”Den lokale menighed – verdens håb”. Det svarer til det mål, som projektgruppen i Danmark har stillet op:
”Levedygtige menigheder, som tror på, at de har en fremtid, og som er i stand til at leve deres kirkelige liv i stadig udvikling med stolthed og glæde og tro på, at Gud er med dem i deres kamp for sig selv og det omliggende samfund”.

Sponsorships

Ud over de frivillige shebok’er, som nu er begyndt at tage sig af det åndelige liv i menigehederne, har missionærerne fundet 6 af deltagerne, som har fået ansvar for fem menigheder. Disse mennesker får en beskeden løn ved hjælp af danskere, som tegner et sponsorship.
Til at være kontaktgruppe mellem medarbejderne i Bangladesh og projektgruppen i Danmark er der oprettet en ledelse i Bangaldesh af fire erfarne og anerkendte kristne.

Ny workshop i marts

Den 1. marts rejste Jens Fischer-Nilesen så igen ud for at holde en ny workshop og en del andre kurser. Og han glæder sig over, at der allerede er tilmeldt mange kvalificerede deltagere.
Efter den nye workshop håber han at øge antallet af sponsorship-shebok, så der bliver i alt 12.
Denne gang inddrages de bangladeshiske kristne mere i afviklingen af workshoppen, så de selv i fremtiden vil blive i stand til at undervise andre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kraften fra det høje

– Programmet bygger på grundideen ”Den lokale menighed er verdens håb”, som der står på banneret på billedet herover.
Derudover nævner banneret værdierne: Fællesskab, tro og tjeneste. Samt bibelverset 1. Kor. 12,7: ”Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn”.
I kurserne får deltagerne undervisning i, hvad der skal til for at øge kvaliteten på de forskellige vækstområder i menigheden – ved hjælp af kraften ovenfra, fortæller Jens Fischer-Nielsen.
Helligånden er aktiv medspiller i alt, hvad der sker.

Det gror, mens vi sover

– Det er fantastisk at tænke på at når vi sover, så er der kvalificerede og dedikerede bengalske ”missionærer”, som ved hjælp af sponsorships cykler eller kører på motorcykel rundt i menighederne med opmuntring, undervisning, forkyndelse, udvikling … og derudover er der alle de frivillige.
Der er god grund til at takke Gud for, at det blev muligt at sætte dette program i gang.

Økonomisk støtte

Man kan støtte dette menighedsprojekt i BLCs menigheder gennem ”Projekt nr. 1002” i Danmission. 90 % går til projektet 10 % går til Danmissions administration.
Projektet kan også støttes gennem Kirkeklokkens Missions Indsamling.