Stor succes for kristen misbrugsbehandling

Op til 90 pct. af dem, der udskrives fra Kirkens Korshærs behandlingscenter er stoffri.Kirkens Korshær er nu med i rækken af kristne behandlingstilbud, som øjensynlig har større succes end landsgennemsnittet.50 procent af de stofmisbrugere, der gennemfører den ambulante behandling på Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter i København (KKU), udskrives som stoffri. Og mellem 80 og 90 procent af dem, der gennemfører et behandlingsforløb i døgntilbud, udskrives stoffri.
Det oplyser centerleder Michael Nagel i Kirkens Korshærs blad.
Og dermed er der endnu et kristent behandlingscenter, der modbeviser psykiatrisk overlæge Henrik Rindoms udtalelser til Danmarks Radio for nylig, at religiøse behandlingssteder er ”halvprofessionelle plattenslagere”.
For det kristne behandlingscenter ser ud til at have større succes end gennemsnittet. En undersøgelse af samtlige behandlingssteder for stofmisbrugere i Danmark viser over en tiårig periode fra 1998 til 2007, at kun et gennemsnit på 31,7 pct. af klienterne var stoffri 30 dage efter afsluttet behandling.
Korshærens succes skyldes bl.a., at KKU hjælper klienterne til at skabe sig et socialt netværk og enten at få foden indenfor på arbejdsmarkedet eller komme i gang med en uddannelse.

Tilknyttet Folkekirken

Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter har rig erfaring i misbrugsbehandling og kan netop nu fejre 40 års jubilæum. KKU er en selvejende non-profit organisation, som især er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune, men som samarbejder med 24 danske kommuner om behandling af stofmisbrugere.
Centret har tilknyttet en afdeling for traumeterapi og henvender sig til både mænd og kvinder, som har været udsatte for seksuelle overgreb eller andre former for omsorgssvigt i børne- og ungdomsårene.
– Når de er blevet misbrugere, er det en reaktion på traumerne og en måde at dulme smerterne på, forklarer centerleder Michael Nagel.
Kirkens Korshær er tilknyttet Det Danske Folkekirke og har afdelinger i 25 byer i Danmark. En stor del af økonomien bæres af et aktivt bagland på cirka 6000 mennesker og mere end 200 genbrugsbutikker.