Den ukendte Jesus

Alle elsker en god hemme-lighed, og næsten lige så mange elsker at få den afsløret og dissekeret.Lidt på samme måde er det med de ny-testamentligt relaterede, apokryfe skrifter, som gennem snart mange år har påkaldt sig interesse og afstedkommet kontrovers. I kølvandet på Thomas- og Judas-evangelierne er der kommet en anselig mængde spekulativ litteratur, der påstår at give en ny og sandere version af den oprindelige kristendom og dens historie.
Nu er der imidlertid kommet en befriende jordnær bog, der sætter hele kanon-spørgsmålet ind i den ramme, hvor det hele tiden har haft sin plads: den ikke-spekulative. Her levnes ikke plads for succesrige forfattere og spektakulære sammensværgelses-teorier a la Dan Brown. Den kristne apokryfe litteratur er ikke udtryk for en alternativ historieskrivning, skriver Jesper Tang Nielsen, derimod skal den fremføre „en bestemt opfattelse af kristendommen og dens udøvelse i den kirke, der er samlet om troen på Kristus. Fortællingerne skal ikke erindre om forgangne begivenheder, men etablere og konsolidere den nuværende kristne identitet“ (s. 73).
Luther mente om de gammel-testamentlige apokryfer, at selvom de ikke kunne sidestilles med de kanoniske bøger, kunne de dog „være gode og nyttige at læse“. – Om mange af de tekster, der præsenteres i denne artikel-samling, kan man tilføje, at de også er „kuriøse“; de kan f.eks. være stærkt kreative i udbygningen af de kanoniske evangelier ved at give detaljer om Jesu barndom, eller de kan guddommeliggøre Maria-skikkelsen.
Det er fascinerende læsning – men desværre også lidt for viderekomne. Artiklerne er mange steder fag-teologisk meget tunge, måske for tunge; heldigvis hjælpes den mere læge læser på vej af små forklarende fakta-bokse, generøst spredt ud over hele bogen. Så med tålmodighed og ihærdighed har de fleste alligevel en chance for at følge med.

Lone Fatum, Geert Hallbäck
& Jesper Tang Nielsen:
Den hemmelige Jesus
207 sider
248 kr.
Alfa