God filmprædiken

Romanen Stengrunden, som er skrevet af den senere biskop Bo Giertz, har i en luthersk sammenhæng fået klassikerstatus.Romanen er en ”forklædt” prædiken om centrale (lutherske) temaer som fortabelse og frelse, lov og evangelium og synd og nåde. ”Prædikenen” formidles gennem hele filmen i dialogen mellem dens personer – det er ord, der bærer filmen, ikke handling, for det er der ikke ret meget af i denne film. Personen i romanens første del, der gennem sin historie skal prædike for os, er magister Henrik Savonius, der lægger ud som lærd og selvbehagelig kapellan i tidens – det er begyndelsen af 1800-tallet – ånd, men får sin sag for, da han under et fornemt og festligt samvær hos provsten bliver kaldt ud til et dødsleje. Derefter udvikler han sig til en lovens forkynder, der slår hårdt ned på al udvortes synd, inden han til slut erkender nåden i evangeliet.
Det er hele første del – Herrens hammer – af de tre, som Stengrunden består af, der nu er filmatiseret og udgivet på dvd. Romanens første kapitel, ”Kaldet”, blev til film allerede midt i 90’erne og da udgivet på video. For et par år siden blev det så økonomisk muligt at fortsætte med filmatiseringen af førstedelens to øvrige kapitler, ”Lovens opvækkelse” og ”Åndens fattigdom og evangeliets lys”. Resultatet er som helhed absolut hæderligt og ganske seværdigt.
Niels Jørgen Vase

Stengrunden
100 min. • 199 kr. • LohseMovie