Tro er ikke en privatsag

I klar tale fastslog den engelske premierminister, Gordon Brown, i et interview til Premier Christian Radio, at det er umuligt for kristne at isolere deres tro fra deres arbejde.Gordon Brown
Premierminister i Storbritannien og præstesøn.

– For mig at se er det umuligt for kristne at adskille deres tro fra deres arbejde. For når vi taler om tro, taler vi om folks overbevisning og de værdier, der underbygger deres handlinger. Vi taler om de holdninger, de har til, hvordan man kan gavne sit samfund.
Udtalelsen kommer i kølvandet på flere sager, hvor offentligt ansatte kristne er blevet fyret eller suspenderet fra deres arbejde for eksempelvis at have tilbudt at bede for folk. Sager, der bunder i lovgivning, der har gjort det vanskeligere for kristne at praktisere deres tro åbent.
Blandt andre lærere, læger og sygeplejersker har gennem det seneste årti optrådt i et eskalerende antal sager, hvor udøvelsen af deres tro har ført til konflikter.

Ifølge Gordon Brown ville en aktuel rundspørge vise, at de ting, der efter den britiske befolknings opfattelse er vigtige, bygger på kristne værdier.
– Jeg tror ikke på den udbredte idé, der hævder, at: ”Hvad jeg gør i mit eget liv, er en privatsag, og jeg vil ikke forsøge at pege på disse værdier som dem, der binder vores samfund sammen.” Den opfattelse er ikke mulig at efterleve i praksis.
Den engelske premierminister måtte også svare på kritik, fordi engelsk lovgivning er blevet beskyldt for at favorisere muslimer frem for kristne. En kritik han til dels tog til efterretning med henvisning til, at der var tale om en særlig epoke fem til ti år tilbage.
– Jeg tror, at spørgsmålet nu er, at vi skal være mere sammenhængende som et samfund, lød vurderingen fra Gordon Brown, der er præstesøn og i modsætning til sin forgænger, Tony Blair, er bekendende kristen.
Efter han forlod premierministerposten, er Tony Blair imidlertid konverteret til den romersk-katolske kirke og har etableret den tværreligiøse trosfond: ”Face to Faith”.

Forkortet af Levi Giversen.
Udtalelserne er gengivet på:
www.telegraph.co.uk