Dialog og forståelse

I en tid, hvor radikalisering og marginalisering alt for ofte trækker store overskrifter, kommer denne udgivelse som en behagelig brise midt i al turbulensen.Forfatteren har fem års både praktisk og teoretisk arbejde med dialog-spørgsmålet bag sig; i den tid har han været udsendt af Danmission til Egypten, hvor han har arbejdet med projekter til fremme af gensidig forståelse og respekt kristne og muslimer imellem. – Til Udfordringen (18/2004) udtalte han i den anledning, at han ønskede at bringe mennesker ”tættere på hinanden, for Guds kærlighed er for alle, uanset om Hans navn udtrykkes på dansk eller arabisk”.

Grundlaget for dialogen sikret

Dialog indebærer en grad af forståelse. Dialog indebærer også, at man stiller spørgsmål om den andens tro – uden at der samtidig sættes spørgsmålstegn ved den.
Det er ganske sympatisk, at forfatteren har ladet nogle danske muslimer gennemlæse bogens beskrivelse af Islam og islamiske forhold, og at de har nikket ja til hovedpunkterne. Det sikrer, at forståelses-rammen som udgangspunkt er korrekt. Bogen giver også en kort, men interessant beskrivelse af forholdet mellem egyptiske kristne og muslimer.

Pejlemærket i dialog-processen

Matthæusevangeliets beretning om, hvem der er de retfærdige og hvem ikke, hvem Jesus ved genkomsten vil sige, at Han har kendt og hvem ikke, betegner forfatteren som sit pejlemærke i dialog-processen:
”Pointen er, at vi er skabt til at udleve Guds kærlighed, og det kan man gøre lige godt, om man er kristen eller muslim … Hvis det skal give mening at tale om en god skaber, giver det ikke mening, at det skal være et lotteri, om man er heldig nok til at være født ind i den rigtige religion, som giver adgang til en eksklusiv frelse” (side 19).

Principiel åbenhed for det fremmede

Henrik Lindberg Hansens røde tråd gennem hele bogen er dels en principiel åbenhed for det fremmede og anderledes, dels at fremmedheds-frygt ikke må hindre dialog. Og at hvis man ikke som udgangspunkt har en positiv holdning, bliver slut-resultatet derefter, nemlig negativt og u-befordrende:
”Vi bør begynde med at feje for egen dør, derefter kan vi fortsætte med at feje for andres. Med mindre vi i fællesskab kan feje for hinandens døre”, hedder det afslutningsvist (side 117).
Jeg er ikke så sikker på, at dét er et budskab, der vil finde forståelse alle steder i det kirkelige og/eller politiske landskab. – Visse ord-korn vil altid falde på stengrund. – Fra denne anmelder sendes bogen imidlertid ud i verden – med anbefaling for god opførsel og menneske-respekt.

Henrik Lindberg Hansen: Om Dialog. Den dialogiske Ånd & Forståelsen af det Anderledes
121 sider 139 kr.
Unitas