Ung religionsekspert skal lede missionsråd

Dansk Missionsråds bestyrelse har besluttet at ansætte cand. theol., ph.d. Jonas Adelin Jørgensen, København, som ny generalsekretær fra 1. februar 2010.

Jonas Adelin Jørgensen

Jonas Jørgensen er adjunkt på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet og kendt for sine studier blandt Jesus-troende hinduer og muslimer i Indien og Bangladesh.
Han har været medlem af Kirkernes Verdensråds komité for mission og evangelisation siden 2006 og er allerede engageret i Dansk Missionsråds studieudvalg. Missionsrådet er en paraply for kirker og kristne missionsorganisationer i Danmark.
Jonas Jørgensen afløser Ole Jørgensen, der efter otte år på posten har valgt at koncentrere sig om arbejdet som baptistpræst.

Forsker med udsyn

Det er en generalsekretær med udsyn, der fremover skal lede Dansk Missionsråd. Han forsker bl.a. i den religiøse pluralisme, som har præget kristen teologi siden 1960’erne.
– I takt med den historiske viden om andre religioner gennem oversættelser af bøger fra andre himmelstrøg – og i takt med den filosofiske kritik af kristendommen – er det blevet aktuelt med en kristen teologisk tolkning af andre religioners gyldighed, siger han ifølge Ugebrevet Søndag Morgen.
Og det kan nemt lade sig gøre, fordi kristendommen er ”inkarnatorisk”, dvs. at den – som Jesus – lader sig føde ind i enhver kultur, hvor den tilpasser sig kulturens former uden at gå på kompromis med indholdet.
– Den kristne tro bliver til gennem forbindelsen til Jesus Kristus og bekender troen på én Gud. Denne ene Gud, som giver sig til kende i Jesu liv, undervisning, død og opstandelse, og som i dag er virksom gennem sin Ånd, er skjult til stede i verden fra evighed af. Gud må derfor gennem sit universelle virke også handle i historiens og religionernes verden, siger han.
Guds universelle virke – dvs. skabelsesteologien – er den dybeste teologiske grund til tolerance og anerkendelse i mødet med andre religioner.
– Fordi vi ved, at alle mennesker – også dem med andre religioner – er en del af Guds skabning, kan vi lære noget gennem andre religioner.

Mission på en ny måde

– Den skabelsesteologiske forståelse af andre religioner må lede til en tolerance, som ikke bare er ideologisk, men også giver plads for venskaber – helt fysisk, forklarer Jonas Jørgensen.
Han mener, missionsvirksomhed og evangelisation må genovervejes, så den ikke foregår på samme måde som i middelalderen.
– Den kristne kirkes mission er et tegn på Gudsriget i den fælles verden; dette fællesskab finder sted i den skabte virkelighed – ikke kun i den kristne virkelighed – og er bestemt af Guds universelle skabende, kreative, forløsende og frelsende virke.
– Kirken er et tegn på Gudsriget. Et tegn på at den sande menneskeliggørelse kan ske i verden. Denne sande menneskeliggørelse finder sted i Kristus, som er sand Gud og sandt menneske, fastholder Jonas Jørgensen.
Missionen er derfor at være kirke for verdens skyld, ikke for kirkens skyld, mener han.
– Et evangelium om lægedom og genoprettelse af alle ting må meddeles på måder, som i sig selv er lægende og genoprettende, slutter Jonas Adelin Jørgensen.
Jonas Petter Adelin Jørgensen blev cand. theol. i 2002 og forsvarede sin ph.d. afhandling i december 2006 om muslimers og hinduers tro på Jesus som Guds søn. Her havde han interviewet over 70 personer i henholdsvis Chennai, Tamil Nadu i Sydindien (hinduer), og i Dhaka i Bangladesh (muslimer).
Samuel André
og Svend Løbner