Kristen journalist afvist ved klimatopmødet

En journalist fra den svenske avis Världen Idag blev i første omgang nægtet adgang til klimatopmødet med henvisning til mediets og dets udsendtes ”værdikonservative kristne baggrund”.”Den nyligt overståede klimakonference i København var sandsynligvis noget af det største, den danske hovedstad har lagt rammer til. Danskerne forsvandt næsten mellem de mange fremmede sprog, der blev talt på gader og torve.”

– Jeg er fuldstændig chokeret over, at FN’s medieorganisation begrunder sine akkrediteringer på oplysninger, hentet fra wikipedia, siger journalist, Maggie Thauersköld Crusell.

Det skriver journalisten Maggie Thauersköld Crusell på sin blog på internettet. Den kristne journalist, der var udsendt til konferencen fra avisen Världen Idag, var dog tæt på at være henvist til at fremføre sit modersmål hjemme i Sverige.
Med henvisning til både hendes og avisens kristne værdigrundlag blev hun nemlig i første omgang nægtet presse-akkreditering til det eftertragtede Bella Center på Amager.
– I opfylder ikke vore kriterier, lød det kortfattede svar fra United Nations Framework Convention on Climate Change’s (UNFCCC) presseafdeling.

Internetsøgning
førte til afslag

Den akkrediteringsansvarlige for UNFCCC, Paulina Kubiak, begrundede over for avisens redaktion afvisningen med, at opslagsværket Wikipedia på internettet beskriver Världen idag som en ”et værdikonservativt kristent tidsskrift”.
– Kriterierne for som medie at deltage i konferencen er blandt andet, at de ikke selv må være opinionsskabende, forklarede Paulina Kubiak, der efter et sporadisk visit på avisens hjemmeside under samtalen også satte spørgsmålstegn ved avisens internationale orientering – og fokus på klimaspørgsmål.
– I er ikke som eksempelvis New York Times. I har en vis indfaldsvinkel, fortsatte hun sin argumentation mod avisen, der dog fastholdt – og til sidst fik opfyldt – sit krav om akkreditering på lige fod med andre medier.
Som andre aviser sikrer Världen Idag både spalteplads til en bred international nyhedsdækning, ligesom opinionsdannelse er henvist til lederplads.
– Vi gør sådan her, jeg ændrer vores beslutning nu, så I får jeres akkreditering, lød kapitulationen fra FN-organisationens presseansvarlige.

Krænker religions-
og ytringsfriheden

Selvom Världen Idags udsendte Maggie Thauersköld Crusell var glad for resultatet, var hun samtidig forbløffet over forløbet.
– Jeg er fuldstændig chokeret over, at FN’s medieorganisation begrunder sine akkrediteringer på oplysninger hentet fra Wikipedia, erklærer journalisten, der kalder behandlingen en ”stigmatisering af religion og gudstro” og en krænkelse af såvel ytrings- som religionsfriheden.
Trods flere henvendelser har Udfordringen forgæves forsøgt at få en forklaring fra den akkrediteringsansvarlige, Paulina Kubiak, og klimakonferencens kommunikations- og mediechef Eric Hall og andre presseansvarlige.
Ifølge de kriterier, der angives på UNFCCC’s hjemmeside for, at et medie kunne dække konferencen, stilles der hverken krav til medierne eller deres repræsentanters holdnings- eller værdimæssige profil. En uddybning af FN-organisationens begrundelser for i første omgang af afvise Värden idag er således stadig et mysterium.
Det eneste aspekt der kunne have betydning er, at UNFCCC på sin hjemmeside kalder det et ”åbent spørgsmål”, hvor bloggere hører til i mediebilledet.
Sideløbende med sit redaktionelle avisarbejde er Maggie Thauersköld Crusell en flittig blogger og debattør i klimadebatten, ligesom hun er medforfatter til den klimaskeptiske bog, ”Chill-out – sanningen om klimatbubblan.”
Det slås dog fast i UNFCCC’s kriterier, at såfremt bloggere er tilknyttet et online-medie, vil de ikke blive afvist. Det tilbageværende åbne spørgsmål er således, hvilken betydning det har, når pressen og dens repræsentanter tager afsæt i et værdikonservativt kristent grundlag.
Svaret kunne givet gavne klimaet mellem medier og ansvarlige arrangører.