Maria lærer os overgivelse

Guds udformning af historien sker endegyldigt i en ung og fattig kvindes krop. (Normalt er det jo det modsatte, der styrer historien: Ældre rige mænd!)Magnus Malm
Svensk teolog og retræteleder

Skælvende over for mysteriet lovsynger Maria Herrens storhed: ”Han gjorde storværk med sin stærke arm; han spredte dem, der gik med hovmodstanker, og stødte herskere fra tronen, men de små ophøjede han. Han mættede de sultne med gaver, men sendte de rige tomhændede fra sig. Han tog sig af sin tjener Israel, så han huskede sit løfte til vore fædre, og viste miskundhed mod Abraham og hans æt – til evig tid.”
Maria viser, at et møde med historiens Gud ikke først og fremmest er et spørgsmål om, hvad vi kan bidrage med, men om vi overgiver os: ”Lad det ske med mig, som du har sagt.”
Det er Gud, der handler suverænt og uden støtte fra os. Ethvert forsøg fra menneskers side på at stille sig selv, om end aldrig så diskret, i hovedrollen og gøre Gud afhængig af vor fromhed, leder uvægerligt til et undertrykkende og livløst religiøst system, som den levende Gud påny må knuse – for livets skyld.
Gud behøver ikke os. Det er os, der behøver Gud. Det er denne Gud, der bliver kød og blod i Jesus fra Nazaret.

Fra bogen ”Vejviser”
af Magnus Malm
Credo Forlag.