Karismatisk frontfigur fyldte 75

Bent Døssing Hansen fra Aalborg rundede et skarpt hjørne i søndags.Bent Døssing Hansen fra Aalborg er mest kendt som initiativtager til Skalborg Bibelcamping, det største karismatiske stævne inden for Folkekirken. Søndag den 10. januar fyldte han 75 år.Bent Døssing Hansen er født i Århus 10. januar 1935, er student fra Århus Akademi og har teologisk eksamen fra Abilene Christian University i USA. Han tiltrådte sit første embede som sognepræst i Den danske Folkekirke 1971 på Agersø, men blev senere sognepræst i Arninge og Nakskov. Herfra kom han i 1975 til Sankt Markus kirke i Aalborg, hvor han var sognepræst i 30 år indtil pensionering.

Startede landslejr

Bent Døssing Hansen kom tidligt med i den karismatiske vækkelse efter at have haft nogle tillidsposter i Indre Mission.
Han tog initiativ til landslejren i Skalborg, der senere flyttede til Hasseris og blev det største folkekirkelige arrangement inden for den karismatiske bevægelse. I 2001 blev denne lejr overgivet til Dansk Oase, der har videreført den i Odder.

Stiftede samfund

Bent Døssing Hansen har stiftet Markusfællesskabet, der var et menighedssamfund inden for Markus sogn.
Han tog initiativ til mange særlige gudstjenester, men højmessen var det vigtigste. Her kom mange mennesker, også fra kredse uden for sognet og især en del yngre mennesker, der siden kom til at udgøre grundlaget for den valgmenighed, der blev startet ved Bent Døssing Hansens pensionering på hans initiativ.

To døtre er præster

I 2008 udgav Bent Døssing Hansen bogen: ”Den karismatiske bevægelse i Danmark” på forlaget ProRex.
Han er gift med Ruth Rønn, som igennem årene ikke bare var en trofast medhjælp, men også en selvstændig ledende figur i menighedsarbejdet og i planlægningen af bibelcampings. Han er far til 3 piger, Helga, Maria og Anna, hvoraf de to er ansat som præster i folkekirken.
/sl