Barack Obamas popularitet hos kristne falder

Kristne i USA er mere utilfredse med præsidenten end den generelle befolkning.Det viser en ny undersøgelse foretaget af Barna Group.
Mens fire ud af ti i befolkningen er tilfredse (15 pct.) eller delvist tilfredse (27 pct.) med præsidenten, er populariteten noget mindre blandt de kristne. Her er mindre end en femtedel blandt de ’evangelikale’ kristne tilfredse (6 pct.) eller delvist tilfredse (12 pct.). Det betyder, at hele 69 pct. af de kristne er utilfredse med præsidenten.
1005 amerikanerne er blevet spurgt i undersøgelsen, der blev foretaget telefonisk.
John