Kættersk

Ben Alex’s seneste bog knytter an ved den gamle gnosticisme og den moderne nyreligiøse spiritualitet.Ben Alex har skrevet, hvad man vel med rette kan kalde en fortsættelse af bogen Vejen Ud – en ny vision for kristen spiritualitet (Scandinavia 2000).

Ben Alex:
Spiritualitet
– Fire veje til
oplyst bevidsthed
280 sider
249 kr.
Gnosis

Den nye bog er inddelt i fire hovedafsnit: Den universelle vej til oplysning, Den oldkristne vej til Gnosis, Den mystiske vej til unitiv bevidsthed og Efterfølgelsens vej til opstandelse sluttende med Det store paradigmeskift og nogle praktiske åndelige øvelser.

Det, der med bogen fra 2000 begyndte med en vej ud af den gamle kristendom med dens dogmatik og faste sakramenter, fuldføres i denne bog med et klart farvel til bibelsk kristendom og klassisk kirkelig tolkning og forståelse af det bibelske budskab.

Bogen er velskrevet, dybsindig og med mange citater fra mange åndelige kilder, hvilket vidner om forfatterens belæsthed, især af en række personer, der endte med at blive betragtet som kættere af den katolske kirke.

En ”dybere” indsigt

Det er næppe tilfældigt, at bogen er udgivet på Gnosis Forlag, idet denne bog knytter fint an ved den gamle gnosticisme og den moderne nyreligiøse spiritualitet, hvilket er karakteriseret ved sin såkaldte dybere åndelige indsigt, en indsigt, der medfører, at Jesus Kristus reduceres til en åndelig mester. I denne ”dybe indsigt” er der ikke mere noget behov for frelse, man skal blot kende sig selv tilstrækkeligt godt for at blive frelst, ganske vist en frelse, som ikke har noget at gøre med den kristne forståelse heraf, men en meditativ indsigt, hvor man i sit eget indre forenes med det sandt guddommelige.

Bogen er ud fra en klassisk kristen forståelse et bevidst kætteri, hvor de centrale kristne sandheder benægtes eller omfortolkes, og den bibelske kanon sidestilles med Filipsevangeliet, Thomasevangeliet, Markus’ hemmelige evangelium og alt muligt andet, således at den Gud, der åbenbarer sig i Jesus Kristus, helt forsvinder som autoritet og som Frelser. I stedet må den enkelte selv gå ad ”den smalle vej” og finde sig selv for der at finde gud, hvilket medfører, at den enkelte selv bliver ”vejen”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ude i et totalt åndeligt bedrag

På samme måde som i bogen Vejen ud tillægger forfatteren personlige åndelige erfaringer så stor betydning, at det klart tilsidesætter den bibelske åbenbaring. Han fortæller bl.a. om sin oplevelse påskemorgen 2003 i en kirke i Vestjylland:

”På et tidspunkt faldt mine øjne på nogle ord på altertavlen, hvor der stod: Du er Kristus, Guds søn! I samme øjeblik faldt der skel fra mine øjne, og jeg oplevede ordenes virkelighed uden at være hæmmet af dogmatiske briller. De nærmest sprang ud fra sammenhængen og ramte mig med en indsigt, som kun et nådesøjeblik kan give: Jeg er Kristus, Guds søn! Jeg mærkede denne erfaring med hele mit væsen – både med intellekt, følelse og bevidsthed. Sådan var det, og så enkelt var det! Jeg sad i denne bevidsthed – den tilstand som nogle kalder kristusbevidsthed eller oplyst bevidsthed, hvor der sker en fuldkommen sammensmeltning mellem os og Gud i Kristus”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her som i bogen i øvrigt er forfatteren ude i et totalt åndeligt bedrag, hvilket er en meget sørgelig konstatering, når man – som jeg – tidligere har kendt Benny Alex som en mand med en klar kristen bekendelse.

Jeg ved det ikke, men måske kan der for et menneske, der ønsker at frelse sig selv, være hjælp og vejledning at hente i denne bog, men for alle os andre syndere er der unægtelig mere hjælp og trøst i det bibelske budskab, at Jesus Kristus er Vejen, Sandheden og Livet, og at han kom til verden for at frelse syndere.