Ungdomsblad blev for gammelt

Luthersk Missions Ungdomsblad InChrist lukker efter 34 år.Det allerførste blad udkom i juni 1976 og hed ’Kristen Ungdom’. Det blev hurtigt til ’Ung & Kristen’, som til sidst er blevet til ’InChrist’.
Nu har LMU’s landsbestyrelse besluttet, at stoffet fra bladet skal fortsætte på webmediet, der menes at have flest muligheder for fremtiden. Ressourcerne fra InChrist overføres dermed til lmu.dk.