Gennem ørkenen – og ud i lyset

Begrebet ”ørkenvandring” har med Wells’ bog fået en positiv bi-betydning.Ordbog over det danske Sprog definerer ørken i overført betydning som en ”tilsyneladende endeløs tilstand blottet for liv, håb eller inspiration”.Michael Wells’ bog henvender sig til den enkelte kristne, der er utilfreds med sit kristenliv, er plaget af nederlag, modstand og synd, der tilsyneladende ikke kan overvindes. Forfatteren kommer med et opmuntrende budskab: Der findes en vej ud! Han ved det. Han har selv været der. I dag leder han en evangelistisk organisation, der har nået over 150 lande.
Wells taler om de ”vantro troende”, dvs. underforstået, at alle nederlag, frustrationer, bekymringer, tilfælde af depression, al synd har sin rod i vantro. Det er ikke tilfældigt, at Ny Testamente over 250 gange taler om tro, og derfor bliver tro også det vigtigste af alt for den, der vil nå ud af sin åndelige ørkentilstand:
”På samme måde som et træ, der er plantet op ad en stor sten, ved sin livskraft kan sprænge stenen i to stykker, således er troen den kraft i dig, som vil overvinde alle forhindringer. Den kommer ikke fra dig, men fra Gud. Derfor, hvis du har tro, vil det komme til udtryk. Vi vil ikke tillade fjenden at undertrykke vores tro gennem uvirksomhedens bedrag” (s. 222-223).

Fuld af opmuntring og eftertanke

Godt puttet lidt over halvvejs inde i bogen en vigtig pointe: Troens sande dybde viser sig i evnen til at modtage tilgivelse, selv i det største nederlag (s. 143). Sådan synes jeg ikke, jeg har hørt det sagt før.
Det er en bog fuld af opmuntring og eftertanke. Og samtidig er den en opfordring, et kald til ikke længere at vandre på afstand, men i nærhed af Gud. Betegnelsen ”ørkenvandring” har med Michael Wells’ bog fået en positiv bi-betydning.

Michael Wells:
Faret vild i ørkenen
– Find vej tilbage til et liv i overflod
224 sider • 199 kr.
Scandinavia