Guds kærlighed svigter aldrig

Lektion 20:Hvorfor skal vi stræbe efter Gud i vores ægteskab?For det første for at komme tættere på hinanden i ægteskabet. Der er en naturlov, der siger, at “når to objekter er tæt på det samme objekt, er de nødvendigvis tættere sammen.” Dette er også en åndelig lov. Jo nærmere vi kommer Gud, jo nærmere kommer vi på hinanden! En dobbelt velsignelse!

For det andet vil vi leve et lykkeligere liv. Jo tættere vi kommer på Gud, jo mere mening, betydning og tilfredshed, vil vi finde i livet. Efterhånden som vi bliver mere tilfredse, kræver vi mindre af hinanden, og det frigør os til at elske vores ægtefælle mere. Hvis ikke din ægtefælles åndelige liv bliver tilfredsstillet, vil han eller hun insistere på, at den anden part skal møde de mest grundlæggende behov for tryghed og betydning. To behov, som kun Gud fuldt ud kan opfylde.

Psykolog og forfatter Larry Crabb definerer i sin bog The Marriage Builder (Ægteskabsbyggeren) vores to dybeste behov på denne måde:

Tryghed: Fuld vished om at man bliver elsket ubetinget og helt uden at skulle ændre noget. At man bliver elsket med en kærlighed, som er givet på et frit grundlag, der ikke kan fortjenes, og derfor ikke kan mistes.

Betydning: At jeg er klar over, at jeg er involveret i et arbejde eller en tjeneste, der har evighedsværdi, eller noget der gør, at jeg virkelig betyder noget for et andet menneske, eller en tjeneste, som jeg fuldt ud passer til.
Crabb fremfører fire mulige måder, at takle disse behov på:
Ignorere vores behov.
Finde tilfredsstillelse i, hvad man opnår.
Forsøge at få vores behov opfyldt hos hinanden.
Overlade det til Herren, at opfylde vores behov.

Den første er den mest farlige, fordi “hvis man ignorerer personlige behov som tryghed og følelsen af at være betydningsfuld, og de ikke bliver opfyldt, er man på vej mod personlig død. … Symptomerne er bl.a. følelsen af ikke at slå til, fortvivlelse, frygt for døden, tab af motivation og energi. Man tyr til stofmisbrug, sex eller alkohol for at dulme dødssmerten, og får en følelse af tomhed og lede”.

Selv det største man kan opnå som menneske, kan ikke tilfredsstille os. Der er altid én over os, der lykkes bedre end os. Og hvad med din ægtefælle? Det er mangler ved selv den bedste, og ingen er i stand til fuldt ud at opfylde vores behov.
Det er kun Guds kærlighed som aldrig svigter. Hans kærlighed ophører aldrig, uanset hvad vi gør eller siger. Det er tryghed! Og Gud alene kalder os til et liv, som skal vare gennem evigheden. Gud inviterer os til at blive medlemmer af hans familie, at samarbejde med ham for at etablere hans rige. Det er i sandhed betydningsfuldt!

Filosoffen og fysikeren Pascal skrev: “Der er et gudskabt tomrum i hjertet på ethvert menneske. Det kan ikke tilfredsestilles af noget, der er skabt – kun af Gud, Skaberen, som er gjort kendt gennem Jesus Kristus.” Det er tydeligt at Pascal opmuntrer os til at se op til Gud alene, for at få fyldt vores tomme sjæle. Ingen ægtefælle er en tilstrækkelig erstatning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Opgaver

1. Er du enig i, at betydning og tryghed kun kan findes fuldt ud hos Gud? Del disse tanker med din ægtefælle.

2. Hvor opmærksom er du på disse to behov nu? Giv et eksempel.

3. Hvilke af Crabbs fire måder at takle behovene på vælger du oftest? Hvorfor? Føler du dig helt tilfreds med valget?
4. Tror du Gud kan tilfredsstille alle dine behov? Snak sammen om dette.


Artiklen fortsætter efter annoncen:5. Stiller du krav eller har du forventninger til ægtefællen, som han eller hun umuligt kan opfylde? (Giv ægtefællen mulighed for også at svare på dette. Spørg også ægtefællen: “Føler du dig utilstrækkelig, eller ønsker du at løbe din vej, fordi jeg stiller sådanne krav eller har sådanne forventninger?“)

Ugens udfordring:

Stræk jer ud til Gud i bøn. Bed Ham åbenbare sig selv for jer.
Af Bobbie og Myron Yagel