Værd at respektere ledere

Pernille Liland påstår, at den rigtige indstilling, tiltro og respekt kan skabe et drastisk gennembrud for kristendommen i vores land.Jeg kan lige så godt sige det, som det er, jeg gider ikke læse bøger, der ikke er skrevet med hjertet.Det er lige så kedsommeligt som at sidde i en kirke og høre en præst forkynde Guds ord uden at være salvet af Den Hellige Ånd. Pernille Lilands bog ”Gennembrud for lederskab” er skrevet med hjertet, og da jeg kunne mærke det allerede fra side et af, nøjedes jeg ikke med at skimme bogen, men læste den helt færdig.

Fise ind på lystavlen

En anden ting som fornemmes tydeligt, er forfatterens ønske og håb om, at bogens budskab vil ”fise ind på lystavlen” hos så mange som muligt. Og kære Pernille, jeg skal hilse og sige, at dit opråb – for bogen er et opråb – har ramt jackpot, og skabt stof til eftertanke – i hvert fald hos undertegnede.
Under læsningen af bogen kunne jeg høre Guds stemme dybt inde i mit hjerte, og jeg forstod, hvad det var, han ville fortælle mig. Da jeg var færdig med bogen, rejste jeg mig op og sagde til min himmelske far: ”Tilgiv mig for de gange, jeg ikke har æret og støttet lederskabet i min kirke”. Kirkens ledere skal nemlig ifølge Pernille – æres og støttes. Og det skal de – uanset om man kan lide dem eller ej. Skulle man koge bogens budskab ned til et par få sætninger, ville det være følgende: ”Den rigtige indstilling, tiltro og respekt for lederskab kan skabe et drastisk gennembrud for kristendommen i vort lille land”.
Vi kristne må altså begynde at ære og respektere lederne i vores kirke.

Jeg bliver aldrig æret

”Ja det bliver i hvert fald ikke mig,” er der sikkert en eller to kristne, der vil sige. ”Hvad i himlens forrevne skyer skal jeg nu ære min leder for. Han ærer aldrig mig. Jeg bliver aldrig set eller brugt, og ingen spørger mig om, hvad jeg mener, og hvad jeg har lyst til. Jeg gider ikke underordne mig en leder, som jeg helt ærligt synes er træls. Jeg gider ikke kirke mere. Farvel og tak!”
Det er lige sådan en attitude, Pernille advarer os kristne imod. Hun skriver med store bogstaver:
”PAS VÆLDIG PÅ, for din negative attitude har ikke Guds velbehag.”
Og hun fortsætter med at tale direkte til læseren: Det er så utroligt vigtigt, at du indser, at din holdning til dit lederskab, Guds forkyndere, politikerne i landet og dine egne forældre kan forandre dit liv! For når du indser, at de er sat i dit liv af Gud, begynder en modning og vækst i dit liv. Det har Guds velbehag, når du ærer HAM igennem din holdning til din leder. Din belønning vil blive stor. ”

Har selv prøvet det

Pernille ved, hvad hun snakker om, når hun kommer med sine kloge ord. For hun har selv prøvet det. Hun har selv engang haft en negativ attitude til en leder, som hun mildt sagt ikke brød sig om. Da hun begyndte at ændre sin negative attitude og ikke længere ringeagtede, men ærede og støttede op omkring sin leder og hans vision for kirke, by og land, oplevede hun en forvandling i sit liv. Gud begyndte at ære hende. Hun fik et liv i overflod.
Bogens pointe er: Når vi vælger at ære Gud og de ledere, han har indsat, vil han ære os.
”Du høster, hvad du sår”, står der skrevet i Bibelen. Et vigtigt budskab som nok lige er værd at lytte til og leve efter. Sår du ære, vil Gud give dig ære. Sår du nedladenhed, udebliver Gud – ikke et rart sted at være.

Pernille Liland:
”Gennembrud for lederskab – om den rigtige indstilling til et lederskab givet af Gud”
87 sider: 100 kr.
Aponet/impactChurch