Julens udfordring

Hvorfor holder vi julefest? Ja, hvis vi er kristne, så fejrer vi, at Jesus blev født og med sit liv og sin død gjorde det muligt for os at få tilgivelse og blive forsonet med Gud.Det betyder først og fremmest, at alle der tror på Jesus kan se frem til et evigt liv efter døden, som Jesus fortalte om. At dette skønne liv er en realitet, kan mange nærdøds-oplevelser give os en forsmag på.
(Vi har tidligere udgivet ”Der er mere mellem himmel og jord”, og efter nytår kommer vi med en ny spændende bog om lægen, der opvakte en død patient ved bøn.)
Tro ikke på de selvkloge mennesker, der forsøger at bortforklare evigheden. Det er frygteligt at tage fejl. Tro på Gud og på dét, Jesus har sagt for at frelse os.
At Jesus kom betød ikke ”kun”, at vi nu kan leve for evigt – selv om det skulle være rigeligt!
Nej, allerede her og nu kan vi få del i det nye liv. Men det er ikke noget, der sker automatisk. Når englene sang ”fred på jord”, handlede det ikke om, at alle krige og konflikter skulle stoppe umiddelbart. Det er en indre fred. Men jo flere, der har den fred, des mere fred bliver der også i verden omkring os.
Den hverdagsdanske oversættelse, som ofte er mere forståelig, skriver: »fred på jorden til dem, der gør Guds vilje!« Og oversætteren forklarer i en note: ”Ordret står der »fred til viljes/acceptsmennesker«. Det græske ord for accept betyder egentlig at betragte noget som godt og efter Guds vilje. Det er uklart, om det er Gud, der accepterer mennesker, eller mennesker, der accepterer Gud, eller mennesker, der accepterer den fred, som Gud tilbyder. I alle tilfælde er der tale om, at kun de, der tror på Jesus som Messias og dermed gør Guds vilje, vil opleve den lovede fred.”

Guds fred får vi kun, når vi accepterer Jesus som vores frelser og Herre – dvs. lader ham lede vores liv. Hvis vi lever, som det passer os, får vi ikke fred…
Troen på Jesus må komme fra hjernen ned i hjertet, så vi ikke bare ”forstår” kristendommen, men så vi ikke kan undvære Jesus. Som vi synger i en julesang: ”Kom du ærens konge, KOM! Hjertet er din ejendom; rens det, dan det, som du vil! Jeg kun dig vil høre til.”
Det er en god julebøn.

Af redaktør Henri Nissen