FN: Udviklingshæmmede har ret til tro

Danmark har tilsluttet sig FN’s Handicapkonvention. Biskopper vil omsætte paragrafferne i praksis.
Alle mennesker har ret til at praktisere deres tro. Det er ifølge FN en menneskeret. Det betyder, at også handicappede og udviklingshæmmede skal have samme rettigheder og muligheder for at bede, læse i Bibelen og gå i kirke som alle andre mennesker.

Udviklingshæmmede er en berigelse for kirken, mener biskop Karsten Nissen.

Det vil danske biskopper nu gå i brechen for. Inspirationen kommer fra Norge, hvor en bred vifte af trossamfund henvendte sig til social- og sundhedsministeriet, Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartementet. Det resulterede i, at departementet udsendte et cirkulære, der slår fast, at udviklingshæmmede har en ret til at udøve deres tro og livssyn.

Troende stod sammen

– Når henvendelsen til Helse- og Omsorgsdepartementet fik et positivt resultat, er en af de vigtigste årsager uden tvivl, at tros- og livssynssamfundene stod sammen i det anliggende at sikre de udviklingshæmmedes grundlovssikrede rettigheder. En lignende tilgang til dette spørgsmål i Danmark kunne måske også blive et gennembrud for, at de psykisk udviklingshæmmede fik bedre muligheder for at udøve deres tro, siger Karsten Nissen.
I Præsteforeningens Blad fortæller biskoppen, hvilken berigelse det er at holde gudstjeneste for udviklingshæmmede:
– Sjældent finder man en mere lydhør menighed, siger han.
Danmark tilsluttede sig allerede i 2009 FN’s handicapkonvention, der skal sikre handicappede lige muligheder og rettigheder. Konventionen lyder:
”Staterne bør, i samråd med de myndigheder, som har ansvar for religion, opmuntre tiltag for at afskaffe diskrimination og for at gøre religiøse aktiviteter tilgængelige for funktionshæmmede” (Regel nr. 12).