Hjertets stemning

Fine refleksioner over gammeltestamentlige salmer af Lars Mandrup.Den, som vil synge, finder altid en vise, siger et gammelt svensk ordsprog. Tilsvarende gælder, at den, der har brug for opmuntring i svære tider, aldrig vil gå forgæves til Salmernes Bog. Det er ingen tilfældighed, at den er en af Bibelens mest læste og udlagte bøger. Her er nemlig det hele: salmer til afhjælpning af sorg, mismod, klage og skuffelse, men også salmer, der kan give glæde, håb, trøst og opmuntring.
Med sognepræst Lars Mandrups ord: “Der er stadig liv i de gamle ord, som mennesker har sunget længe før mig. Ord, hvis betydning jeg måske knap kender. Jeg mærker i mig selv, at jeg er med til at føre tidligere generationers lovsang videre. Så den ikke stopper”.
Ordene står at læse i hans nye bog, der i undertitlen kalder sig en bog med “meditationer”. Forfatteren har udvalgt i alt 31 Salmer og opstillet dem efter temaer (sorg og klage; trøst og fred; glæde og tryghed; håb og evighed; forundring og tak; lovprisning), alle med en kort indledning.
Efter hans tanker omkring teksten følger en tekst fra Den Danske Salmebog, flere gange med den behandlede Salme som forlæg. Det er glædeligt, at moderne salmedigtere som Lars Busk Sørensen og Jørgen Gustava Brandt også har fundet plads i dette afsnit – side om side med de længst etablerede: Grundtvig, Ingemann, Kingo og Brorson.
Bogens meditationer (egentlig foretrækker jeg det mindre belastede ord: refleksioner) har alle været brugt i alternative gudstjeneste-sammenhænge. De åbner alle for hjertets stemning. – Det er en fin og vel-disponeret lille bog.

Lars Mandrup:
Som et træ plantet
ved bækken
– Meditationer fra
Salmernes Bog
124 sider • 228 kr. • ALFA