Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Ingen ’kristen kulturarv’…?

Selvfølgelig skal Danmarks Radio formidle den kristne kulturarv! Ikke fordi Kristendemokraterne siger det – for det gør vi – men fordi den er en vigtig del af Danmarks historie. Både før, nu og forhåbentlig i fremtiden.
Forleden bekendte Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti kulør. De ønsker ikke, DR i fremtiden skal lægge særligt vægt på at formidle den kristne kulturarv. De vil med det samme ændre DRs nye public servicekontrakt. Altså sløjfe sætningerne om den kristne kulturarv. Det er jo klar tale fra S og SF. Kristendemokraterne ønsker naturligvis de centrale sætninger bevaret.
Der er grund til at ønske KLF, Kirke og Medier tillykke – med at de gennem solidt benarbejde har været med til at pege på nødvendigheden af at få en sådan tænkning fastholdt. Så der fortsat lægges vægt på at sende morgenandagt i radioen m.v. – i en ellers historieløs og multiholdningspræget tid.
Formuleringen i DRs nye public servicekontrakt lyder sådan: “DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv”. I en note uddybes: “Dette indbefatter dækning af morgenandagt og kristne højtider”. Kontrakten skal gælde indtil 2014. Det har S og SF sagt, at de vil ændre. Heldigvis er der andre partier i folketinget, som ønsker kontrakten opretholdt.
Det er nødvendigt, vi som danskere kender vores arv – og de værdier, som de fleste danske bekender sig til. Derfor er det logik, at Danmarks Radio skal være forpligtet på denne formidling. Præcis derfor hilser Kristendemokraterne den nye public servicekontrakt med tilfredshed. (Forkortet af Red.)
Bjarne Hartung Kirkegaard
Pilebroen 11 – Allinge.
Landsformand for KD

Profetisk ord

Jeg fornemmer at, Herren taler til sit folk i Danmark, og siger:
”Nu må I til at tage en beslutning, hvad er jeg værd for jer? Mener I, at jeg er værd for jer at leve og dø for. Det har jeg i hvert fald ikke registreret, for I prioriterer de timelige ting før mig, og giver mig de smuler af jeres tid, der er tilbage, hvis der i det hele taget er noget tilbage.
Jeg har en længsel i mit hjerte efter at være sammen med jer, i stedet for at blive gemt væk i skammekrogen. Kom tilbage og lev efter de principper, som jeg har givet jer, som hedder: ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. ”
I må være i et fællesskab med mig, hvor I lever et liv, hvor I dør, for ellers kommer I ikke til at lykkes for mig.
Sædekornet bærer aldrig nogen frugt, hvis det ikke bliver lagt i jorden og dør, så det giver både 30 – 60 + 100 fold. Således er I også nødt til at lægge jeres liv ned for mig, så I kan komme til at lykkes.
Jeg har sagt det før, for at forberede jer, mit folk, at jeg snart kommer, for at hente min brud hjem! Derfor taler jeg også barske ord til jer, for at I kan omvende jer, for at I kan komme til at leve et liv, hvor I selv dør, for at jeg kan komme til at leve fuldt ud i jer, så at verden kan komme til at se mig igennem jer, så de omvender sig til mig, og lader sig frelse.
Jeg vil, at I skal komme til at opleve den glæde, det er, at I har favnen fuld af neg, når jeg henter min brud hjem.
Så giv agt på mine ord til jer, og handl på dem.
Jeg kommer snart, og jeg kommer lige så uventet som en tyv om natten. Så lev i tæt samfund med mig. Så den stund ikke overrasker jer, og I er uforberedte.
Kærlig hilsen Fra jeres Herre og frelser Jesus Kristus.”
Karsten Jensen
Vinkelvej
4470 Svebølle

Jeg undres

Hvor er den gamle frontkæmper Tove Videbæk i debatten om obligatorisk rådgivning før abort?

I forbindelse med debatten i folketinget, omkring obligatorisk rådgivning af gravide, der ønsker abort, kan jeg undres over, at der kun er Kristendemokraterne (KD), der ønsker dette indført i Danmark. Der er altså kun et parti, der taler børnenes sag. Ét parti der ikke kun ser det fra kvindens situation. Hvem er den svage part? Hvem har ingen indflydelse? Det er det lille ufødte barn. Der er altid en løsning for kvinder i denne situation. Det er ikke altid let at se for den gravide. Men ved en obligatorisk rådgivning af kompetente personer kan der reddes mange børn fra abort. Vi ser det i Tyskland, hvorfor ikke prøve det samme i Danmark?
I denne debat kan jeg ikke lade være med at tænke på KDs gamle frontkæmper for netop det ufødte barn: Tove Videbæk. Hvor er du henne? Kom nu frem igen, og giv din støtte til Per Ørum Jørgensen. Du har, om nogen, kæmpet for det ufødte barns rettighed til at leve. Jeg har beundret dig meget for din iver, og håber ikke, du har skiftet mening. Kan du, og vil du – hvis du kommer i folketinget igen, følge de konservatives nej til obligatorisk rådgivning, eller kan vi stadig regne med dig, som støtte for det ufødte barn?
Jens P. Hansen
Kattedamsvej 46
9440 Aabybro

Lad livet leve!

Det er tankevækkende, at der i dag kun findes et eneste politisk parti i Danmark, der aktivt kæmper for respekt for livet lige fra undfangelsen og til en naturlig død, nemlig Kristendemokraterne.
Artiklen i Udfordringen for uge 6, ”Første debat i Folketinget om abort i mange år”, viste med al tydelighed det etiske og moralske forfald i dansk politik.
Alle Folketingets partier afviste at støtte Kristendemokraternes lovforslag om at redde de ufødte og at skåne mødrene gennem obligatorisk rådgivning forud for aflivningen af deres ufødte børn på vore hospitaler. End ikke de Konservative (Tove Videbæks nuværende parti) vil støtte forslaget.
Derfor er der mere end nogensinde behov for, at alle kristne i Danmark slutter op om det eneste parti i Danmark, der bl. a. har det som mål at sikre de ufødte retten til livet, nemlig Kristendemokraterne.
Kristen Nørgaard Kristensen
Bryggerparken 4,
4450 Jyderup

Vi svigter!

Det sker ofte, at kvinder, som har fået foretaget en abort, efterfølgende bliver ramt af skyldfølelse.
I Tyskland har man obligatorisk rådgivning før evt. abort. Der er aborttallet kun 2/3 i forhold til i Danmark! Sandsynligvis ville rådgivning have bevirket, at de kvinder, som i dag har det værst psykisk bagefter, ville have fravalgt aborten.
Obligatorisk rådgivning vil have to vigtige gevinster:
1) Flere børn vil få lov at blive født (måske 5.000 flere pr år), leve og bidrage til samfundet
2) Færre kvinder vil få psykiske problemer over at have fået et levedygtigt foster fjernet.
Desværre vil Christiansborg-politikerne bagatellisere abort og ikke se i øjnene, at ved en abort dræbes et ufødt menneske! Man vil helst høre det, som i Deadline blev fremført af Malene Busk, nemlig at abort er at sammenligne med en fedtsugning eller fjernelse af en blindtarm! Den illusion kan ikke fastholdes hos abortsøgende ved krav om oplysning.
(Forkortet af red.)
Jens Ove Kjeldsen
folketingskandidat for KD, Kølkærvej 41, 7400 Herning

Klima katastrofer og Guds principper

I et debat indlæg i Udfordringen d. 27. jan. anfægtes, hvordan Gud kan være en kærlig Gud, som tillader oversvømmelser og naturkræfters hærgning med lidelse til følge. Forklaringen er vel beskrevet i Guds Ord:
Hvis I vil lytte til de befalinger, jeg giver jer i dag, og elske Herren jeres Gud og tjene ham af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl, så vil jeg til rette tid give jeres land den regn, det behøver, både efterårsregn og forårsregn. 5. Mos. 11, 13-14
… hvilket også må forstås som et harmonisk og veltilpasset klima – uden lidelse. Det omvendte må derfor også gøre sig gældende, at hvis ikke de følger Herren efter vil klimaet ændres i retning af det utilpassede med lidelse til følge og således er klimaet et barometer på folkets moralske og etiske indstilling og livsstil.
Det Guds Ord siger er ikke nødvendigvis udelukkende sagt og ment til Israels folket men er hellere at forstå som principper til menneskeheden ligesom de ti bud er moralske principper til alle og ikke kun til Israels folket.
Syndfloden på Noas’ tid, som ikke kan betegnes som andet en klima katastrofe af de slemme, opstod i generation af mennesker med sværeste grad af moralsk rebelskhed i stil med den nulevende generation.
Dog har Herren lovet, at en oversvømmelse af den karakter ikke vil gentage sig.
Menneskeheden kan spørge sig selv, hvordan det går med sig selv moralsk og etisk ved at betragte barometeret – klimaet, som ikke er meterologi alene, men én type Guds kommunikation, som indikeret i ovenstående citat. Det kentegner vor tid, at det netop ikke havner regn på jorden til rette tid, sted og mængde men dog så pas – og det er nåde, at menneskeheden overlever med tilstrækkelig produktion af afgrøder.
Gud er nemlig kærlig, men mennesket er moralskt og etiskt rebelskt og klimaet derefter. I stedet for at tage det utilpassede klima til efterretning som en indikator på, at menneskeheden er moralskt på afveje, bebrejder man Gud og hænger al opmærksomhed på alternativ forklaring og derved undgås moralsk selverkendelse med omvendelse til følge.
Tummas A. Planck
Bagsværd Hovedgade 99
2880 Bagsværd


Artiklen fortsætter efter annoncen: