Kirken bag ligusterhækken

Gemmer folkekirken sig omme bag ligusteren? Dét er det provokerende spørgsmål, denne debatbog søger at indkredse og besvare. Det er et godt spørgsmål, og også billedet er godt: Sørger man for at klippe hækken rigtigt, så skuddene bliver lige og lodrette, bliver det også lettere at modstå sidetryk fra fx sne, slud og storm og dermed også undgå, at væksten vælter. Det er enhver havedoktors børnelærdom.
I denne bog mødes to garvede debattører fra hver sin kirkelige og politiske fløj: Pernille Vigsø Bagge, uddannet teolog, overbevist grundtvigianer og socialist, krydser respektfuldt klinge med Bo Nygaard Larsen, samfunds-debattør og journalist, grundtvig-tidehvervsk og konservativ. Denne modsætning er selve bogens præmis.
Det er der kommet en meget overskudsfyldt, engagerende og stærkt interessant, kirkelig debatbog ud af.
Bogens seks afsnit tager afsæt i vigtige emner som klimakirker, dannelse, ny-puritanisme, ytringsfrihed samt forholdet mellem kirke og politik og mellem stat og kirke. Som det kunne forventes, er de to venskabelige kamphaner ikke enige om så meget. De har på skift udfordret hinanden, derpå følger modpartens svar og kommentarer, efterfulgt af hver sin afsluttende replik.
Det er en ofte hørt kritik, at folkekirken mere interesserer sig for, hvad der sker inden for dens egen matrikel end udenfor. Begge forfattere mener, at folkekirken generelt fylder for lidt i danskernes bevidsthed. Ikke overraskende mener Pernille Vigsø Bagge, at stat og kirke bør adskilles, hvis der skal pustes nyt liv i institutionen; Bo Nygaard Larsen derimod frygter, at det vil medvirke til at trække sammenhængskraften ud af samfundet. Omvendt mener han også, at der kan gives mindre radikale bud på en fornyelse og peger her på den folkekirkelige udviklingsfond, der så lyset i 2007.
Indlæggenes tone karakteriseres bedst som ligetil, men hjertelig. Og nok er holdningerne markante, men der er alligevel blevet plads til varme og humor! Det er en fornøjelse at kunne give disse relevante diskussionsoplæg et par gode ord med på vejen. Det er jo trods alt selve folkekirkens fremtid, der er i spil. Hvad vej vil den egentlig?
En oplagt anskaffelse for menighedsrådene, der enten er blevet – eller vil blive – konfronteret med mange af bogens spørgsmål. Det er også en bog for alle, der gerne vil udvikle evnen til at tænke selvstændigt. Slet ikke nogen ringe ting.

Pernille Vigsø Bagge
& Bo Nygaard Larsen:
Ligusterkirken
147 sider • 228 kr. • Alfa