Naturen, et videnskabeligt mirakel

I de første skoleår er der blandt eleverne en nærmest umættelig interesse for dyrenes verden. Sådan har det været længe, og der er ikke nogen grund til at antage, at denne interesse skulle forsvinde.Bøgerne i børnebibliotekerne og undervisningsmaterialerne i Natur & Teknik (NaTek) er desværre bare ramt af en uhelbredelig optik kaldet evolutionsteori. Det betyder, at de ellers så oplysende, informerende og dermed horisontudvidende bøger tolker dyrenes egenskaber og habitus således, at de passer ind i teorien om arternes udvikling gennem millioner af år og ikke nøjes med de observérbare karakteristika.

Hvordan dyrene er vidnesbyrd om Guds vilje

Forlaget Origo – det naturvidenskabelige foretagende, som bygger på en anden antagelse, nemlig den, at der er en skabende Gud, hvis skaberværk vidner om hans genialitet og storhed – har derfor valgt at udgive denne lille bog.
Bogen er skrevet af Marion Gitt, og den tager læseren med på ture både i haven, i fremmede lande og i fantasien. Vi præsenteres for dyrene og deres fantastiske evner til at overleve under ekstreme forhold, deres unikke egenskaber, som netop er nødvendige for det liv, de lever, og hvordan de er vidnesbyrd om Guds gode vilje.

Forklarer dyrenes plads i skaberværket

Bogen er illustreret med farverige fotos, men kan desværre ikke helt leve op til det layout, som man finder i andre bøger om samme emne. Til gengæld bliver dyrene ikke bare beskrevet faktuelt, men igennem historier, som i høj grad forklarer deres plads i skaberværket.
Som det danske forord siger, så er her en bog ”Lige til at læse op af og samtale om”

Marion Gitt:
I hælene på Mikkel … – og andre dyrehistorier
148 sider • 139 kr. • Origo