Handy bog om hverdagen med Gud

En håndfuld – i bogstaveligste forstand – ord, tanker og råd om hverdagen med Gud, tilegnet drenge og piger, præsenteres her i et format, der passer til baglommen; så er spørgsmålet bare, hvor mange af disse, den havner i.Helene Pihl, som er ungdomskonsulent i LMU, kommunikerer i causerende form til teenageren med ”What?” og ”Guess who?” og andre talesprogsudtryk. Hun henvender sig direkte til læseren om muligheden for at leve og opleve Jesus og med opfordringer til efterfølgelse af ham, som er livet. Efter indledningen følger 13 korte kapitler, der handler om alt fra kaldet til efterfølgelse til fællesskabet med de andre disciple.

Discipelskab – Jesus, som Herre

Den lethed, emnet beskrives med, gør bogen tilgængelig for alle. Men der er heldigvis ikke tale om leflen eller behagesyge, som man nogle gange fornemmer i tale og skrift for unge. Jesus må blive herre i den enkeltes liv, lige så vel som frelser. Sandt discipelskab kræver lydighed, ikke kun når det passer ind i ens kram. Med billedet om fåret forklarer Helene samtidig det befriende forhold, at hyrden bærer ansvaret.

Mere erfaring

Sproget er helt nede på jorden, hvilket giver bogen en reel chance for at blive læst. Forklaringerne er så traditionelle, at de næppe vækker nogen teologisk debat, men på den anden side er det også bogens største svaghed. De personlige erfaringer er sparsomme eller ikke eksplicitte, og der mangler derfor nogen at identificere sig med. Overordnet set gør emnets relevans og behandling dog bogen værd at læse, især hvis man er under 20 eller ny i troen.

Helene Pihl:
100% discipel
84 sider • 49,95 kr.
LogosMedia