Evangelisering som metode

Inspiration til at tale om tro. Det er, hvad denne bog ønsker at give videre, og det gør den på både inspirerende og forfriskende vis. I vore dage stilles der spørgsmål ved alt og alle, og den kendsgerning bruger Randy Newman som afsæt for sin opfordring til at re-vurdere og re-vitalisere evangeliseringen.
Jesus selv stillede ustandselig spørgsmål til sine tilhørere – det vigtigste af dem alle: ”Hvem siger I, at jeg er?” – Ved at bruge en spørgende indgang til evangeliet bliver det samtidig muligt at vække til erkendelse og overbevisning. Randy Newman nævner tre vigtige færdigheder, man må besidde, hvis man vil evangelisere: Man skal kunne forkynde, herunder formidle frelsens budskab præcist, og man skal kunne forsvare evangeliet (jf. 1. Peter 3,15). Den tredje kunnen har de to første som sin forudsætning: Man skal kunne sætte evangeliet i dialog.
Det er en debatform, hvor spørgsmål afløses af modspørgsmål. Hvor man måske kan udrette mere ved at sige mindre. Forfatteren, der selv har jødiske aner, kalder det ”rabbinsk evangelisering”; anvendt på rette vis kan den tale til både den u-omvendtes hjerte og hjerne.
I bogens anden del giver forfatteren en række eksempler på de spørgsmål, folk ofte stiller: Hvorfor er kristne så intolerante? Hvorfor skulle nogen tro på en Gud, der tillader aids, skolenedskydninger og 11. september? Hvorfor i det hele taget fæste lid til en bog af forlængst døde, jødiske mænd? Hvorfor er ægteskabet egentlig så fantastisk? Og hvis Jesus virkelig er så fantastisk, hvorfor opfører mange af hans efterfølgere sig så som idioter?
I dette vigtige afsnit bliver der givet rigtig gode anvisninger på, hvordan man kan tackle sådanne kritiske spørgsmål – med modspørgsmål, der indbyder til selvindsigt og forandring. Det er dog kun forslag til samtalens forløb, der er i spil her – en facitliste findes ikke.
Tilbage står blot at sige, at man kun kan være taknemlig for, at denne håndbog i kunsten at vidne ved at stille enkle spørgsmål i dialog nu er tilgængelig på dansk. Den kan helt sikkert finde bred anvendelse.

Randy Newman:
At svare med spørgsmål
– Inspiration til at tale om tro
267 sider • 300 kr.
LogosMedia & Credo