Hvem slog Jesus ihjel?

Af Trevin Wax
Amerikansk forfatter og teolog

Mange mennesker tænker ikke engang på de historiske årsager til, at Jesus døde. De tænker automatisk på de teologiske årsager, nemlig deres synder. Men spørgsmålet forbliver: Hvem hængte Jesus på korset?

Romerne

Romerne slog Jesus ihjel ved at være de faktiske mennesker, som hængte Jesus på korset. Pontius Pilatus, som handlede under kejserens autoritet, dømte Jesus til korsfæstelse. I den primære historiske forståelse var romerne ansvarlige for Jesu død.

De jødiske ledere

Jøderne var Guds udvalgte folk og kaldet til at være et lys for hedningenationerne omkring dem. Men ofte mislykkedes de i denne opgave. Selvom romerne var de officielle kræfter bag Jesu død, var de jødiske ledere dem, der overgav ham i romernes hænder og krævede hans død. Ironisk nok sluttede det folk, der var kaldet til at lede verden til Gud, sig sammen med hedningerne for at korsfæste hans søn.
Det er vigtigt at understrege, at selvom jeg siger, de jødiske ledere var involveret i Jesu død, betyder det ikke, at jeg gør hele den jødiske nation ansvarlig. Det skal heller ikke give årsag til antijødisk retorik. De fleste af de tidlige kristne var jo jøder, ikke mindst Jesus selv.

Os alle

På baggrund af de historiske fakta, at både romere (datidens hedninger) og jøderne (Guds udvalgte folk) hængte Jesus på korset, kan vi gå videre til den teologiske betydning: Hele verden slog Jesus ihjel. Vi slog allesammen Jesus hjel. På en måde var vi der i forsamlingen, som råbte: Korsfæst ham. Hans død var betaling for vores synder. Vi er som Barabbas. Jesus dør, og Barabbas går fri. Jesus dør, og vi går fri. Vores oprør mod Gud, som begyndte med Adam i Paradisets Have og som fortsætter til idag, hængte Jesus på korset.

Gud

Der er en mere, som er ansvarlig for Jesu død. Og dette er vigtigste svar. Hvem slog Jesus ihjel? Romerne, jøderne, os alle, men her er den overraskende pointe: Gud slog Jesus ihjel. Jeg ved, det lyder barskt, og det er virkelig svært at rumme, men det er sandt. Gud Fader ofrede sin Søn. Han slog sin Søn ihjel for at spare os for sin retfærdige vrede.
Lad nu være med at tage dette som et billede af en hævngerrig Gud. Han er ikke en Gud, som nød at se Jesus lide. Han bryder sig ikke om syndens pris. Gud slog Jesus ihjel, fordi det var dét, der skulle til, for at synd kunne tilgives. Det er dét, der skulle til, for at døden skulle ophøre. Det var dét, der skulle til, for at Gud kunne forblive retfærdig og hellig, når han håndterer synd; og kærlig og nådig, når han tager imod syndere.