Debat

Nåde eller miskundhed

Som svar på, at man kan misforstå min udlæggelse af ordet nåde, så det gælder for alle mennesker, vil jeg sige, at det kun er for dem, som er født på ny, og ikke for de gudløse. Læs fx Es. 26,10: “Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke retfærdighed…”.
Jeg vil gerne illustrere det med et eksempel fra tiden efter anden verdenskrig:
En mand som mange danskere kendte ved navn Poul Madsen (han døde for et par år siden, over 90 år gammel), fortalte, at han var sekretær ved domstolene under opgøret med de mange danskere, som havde hjulpet tyskerne under krigen. Da dommen for nogle faldt, og de blev dømt skyldige og skulle skydes, kunne de, som erkendte sig skyldige, bede kongen om nåde (det rigtige er miskundhed), og alle, så vidt jeg ved, blev “benådet” af kongen. De andre som ikke ville vedgå, at de var skyldige, blev skudt. Det samme gælder for alle, som har syndet – de som ikke vedgår det, er der ingen nåde til, for nåden er til for en synder, som har bekendt sig skyldig og derved blevet vist miskundhed (går ikke fortabt). Men nåden er altid positiv og evig, den hører det himmelske til.
Derfor siger Biblen “Vis derfor hinanden miskundhed”. Det at vise nåde hører Herren til.
Immanuel Dam
í Sundum 51
410 / Kollafjørdur,
Føroyar

Foredrag med Vassula

Den 2. juni havde jeg lejlighed til at høre et foredrag af Vassula Ryden i København.
Jeg havde i nogen tid gerne villet opleve, hvilken ånd der stod bag hende. Som aftenen skred frem, undrede jeg mig over, om der dog skulle bedes en bøn til Jesus, det skete ikke.
Allersidst i V.R.s foredrag fremsagde hun en ”bøn”, hun havde modtaget. Forsamlingen blev bedt om at rejse sig og gentage tolkens oversættelse sætning for sætning, hvilket den gjorde. (Dog ikke jeg.)
Som genfødt, åndsdøbt, tungetalende, bibellæsende begejstret kristen igennem 47 år er det min bedømmelse, at det ikke er Jesu Kristi Gud vor Faders Ånd, der taler til V.R.
Kirsten Christensen
Frisvadvej 91
6800 Varde

’Guds Moder’

I et læserbrev d. 16/6 i skriver Mogens Andersen, at udtrykket ”Guds Moder” ikke findes i Biblen, og forbinder denne titel med en kirkelig, religiøs overophøjelse over Guds Søn, som er ganske fejlagtig.
Heldigvis har vi en kirke, som Jesus har lovet han vil være med alle dage, og hvorigennem sandheden kan erkendes.
Guds Moder er et udtryk, der stammer fra koncilet i Efesus i 431, som skal forsvare Jomfru Marias guddommelige moderskab mod Nestorius, som hævdede, at hun kun var mor til mennesket Jesus Kristus.
Efesus-koncilet forberedte dermed koncilet i Chalcedon 20 år senere, som definerede dognet om de to naturer i Kristus, guddomsnaturen og menneskenaturen, som lever ublandet, i Hans ene person, som er 2. person i Gud.
Jomfru Maria er Guds Moder, fordi Hun har undfanget Jesus af Nazaret, som personligt er Gud.
At benægte dette er ikke kristendom.
(Forkortet, red.)
Pastor Benny Blumensaat
Kirkegade 58
6700 Esbjerg

Dommedagsdyrkelse

“De smukkeste billeder af dommedag” lød overskriften til anmeldelsen i Kristeligt Dagblad 26/5 af Lars von Triers “Melancholia”. Anmelderen slutter med at fastslå, at filmen er for lang – og at man måske skal kende melankolien fra sin egen krop for for alvor at kunne gå ind i Kirsten Dunsts karakter. Hun er en af hovedpersonerne, og hun tager det med ro, at jorden skal gå under, for som hun siger: “Jorden er ond. Der er ingen, der vil savne den.” Hvordan kan hun vide det? Har Lars von Trier aldrig sunget “Dejlig er jorden”?
“Jeg ser aldrig mine egne film,” har Lars von Trier engang sagt. Det er han ikke ene om. Da “Antichrist” i sin tid blev vist i Cannes, rejste flere sig i protest og gik under den uhyggeligt voldelige film. “Den svælger i ekstrem vold og sex. Den går ud over kanten, og selv en hærdet biografgænger har aldrig set noget lignende,” sagde DR-Nyheders kulturredaktør fra Cannes.
Ifølge en tv-nyhed dengang brugte Lars von Trier “Antichrist” til at arbejde sig ud af en depression. Tænkte han slet ikke på, at der lå en fare i, at filmen kunne blive set af unge med et sårbart sind, og at den med sin ondskab i værste fald kunne udløse en alvorlig depression? 57 millioner kostede det at producere filmen. “Melancholia” støttes med ni millioner skattekroner af Det Danske Filminstitut. I alt har Lars von Trier modtaget 80,5 millioner af staten.
Som en anmelder skrev, har Trier ikke selv lagt skjul på, at det er sin egen lammende sindstillstand af (døds)angst, som han undersøger, og at det i bund og grund er angsten, der er hovedperson i “Melancholia”.
På denne alvorlige baggrund er det uforståeligt, at han ville nedværdige sig til de provokerende udtalelser om jøder og Hitler. “Jeg forstår meget omkring ham og sympatiserer en lille smule med ham,” sagde han om Hitler, og om jøderne: “Jeg går selvfølgelig meget ind for jøderne, ikke alt for meget, fordi Israel er “a pain in the ass”. Var det derfor, Lars von Trier fik støtte fra Iran, hvis præsident benægter Holocaust og vil have Israel slettet af landkortet?
Hvorfor laver Lars von Trier smukke billeder af dommedag? Er det ikke at dyrke dommedag som et stykke æstetik? Det kan aldrig være tilstrækkeligt at undersøge angst ved at lave en film om jordens undergang.
Og hvorfor ofre millioner på en film, når der i Bibelen står alt, hvad mennesker har brug for at vide om angst? Efter sigende står der 365 gange: “Frygt ikke – tro kun!”
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C

Hermed afsluttes debatten om Vassula og Jomfru Maria i Udfordringens læserdebat.
Bemærk venligst: Læserbreve udtrykker læsernes forskellige holdninger. Disse er ikke nødvendigvis Udfordringens.