Nøglen til mission

”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple” (Matthæus 28, 18-19).
Af Oswald Chambers
Forfatter til andagtsbogen
Alt for Ham

Kaldet til at drive mission hviler på Jesu autoritet, ikke på hedningernes nød. Vi kommer let til at se på Jesus som en, der hjælper os i vores arbejde for Gud.
Jesus erklærer sig selv som den absolut enevældige øverste Herre over sine disciple. Han siger ikke, at hedningerne vil gå fortabt, hvis vi ikke går; han siger ganske simpelt: ”Gå hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Gå i kraft af åbenbaringen af min suveræne myndighed; undervis og forkynd ud fra en levende erfaring. Om mig.”
”De elleve disciple gik… til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne.” Hvis jeg vil lære Kristi suveræne magt at kende , må jeg tage mig tid til at tilbede ham, hvis navn jeg bærer.
”Kom til mig” – det er der, vi møder Jesus. Er I trætte og tyngede af byrder? Hvor mange missionærer er ikke det! Vi forviser disse vidunderlige ord fra hele verdens Herre til begyndelsen af et eftermøde. Men det er Jesu ord til hans disciple.
”Gå derfor hen…” Gå betyder simpelthen ”lev!” Apostlenes Gerninger 1,8 er beskrivelsen af, hvordan vi skal gå. Jesus sagde ikke: ”Gå til Jerusalem og Judæa og Samaria” men ”I skal være mine vidner ” på alle disse steder. Han påtager sig at ordne det med at gå.
”Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer…” – det er sådan, vi holder os i gang i vores personlige liv. Hvor vi bliver sat, er uvæsentligt; Gud planlægger dét med at gå.