Jesus sender sin talsmand

Af Jørgen Sejergaard, sognepræst i Karlebo Sogn
i Nordsjælland.
Når en mand skal vælges til præsident i USA, så tager han rundt på turneer og holder vældige taler for folk, hvor han argumenterer for sin politik.

Jørgen Sejergaard

Det er en anstrengende tid, hvor han virkelig skal lægge sig i selen og stå for skud. Men når han først er valgt, kan han godt tillade sig at trække sig tilbage til Det hvide Hus en gang imellem og i stedet sende en talsmand frem, når journalisterne vil høre om hans planer.
Dette forhold fra det politiske liv kan vi bruge til at illustrere det, som Jesus har gjort. Først gik han rundt blandt mennesker og underviste dem om sig selv, for at de skulle vælge at følge netop ham. Siden trak han sig tilbage på Kristi Himmelfartsdag for at bestige den himmelske trone. Og indtil han igen træder synligt frem på den yderste dag, sender han sin talsmand, som forklarer, hvad Jesus vil.
Jesu talsmand er Helligånden. Ikke et menneske, men Guds hellige Ånd, der kom som et stomvejr og som en hellig ild til de første kristne. Helligånden påvirkede dem, så disse mennesker begyndte at tale om alt det, som Gud havde gjort. Det hele endte med, at næsten 3000 mennesker blev døbt i Jerusalem den dag, den første pinsedag.
Helligånden taler til os gennem mennesker, som han har sat i brand.
De første kristne var vidner, for de havde set Jesus ansigt til ansigt. Kristne af senere generationer er ikke vidner, for de har ikke set Jesus. Vi kan kun fortælle, hvad vi er overbevist om, og hvad Jesus har gjort for os. Men det er også fuldt tilstrækkeligt til at holde ilden ved lige og række faklen videre, for sådan arbejder Helligånden. Vil man høre Helligånden tale, så skal man lytte til mennesker, som kender Jesus og brænder for ham.
Hvad er det, der er så vigtigt ved Jesus? Det vigtige er, at han er den eneste, der kan befri mennesker fra Djævelen, rense mennesker fra deres skyld, forsone dem med Gud, lade dem opstå fra de døde og give dem adgang til paradiset. Det er der mange, der ikke ved. De tror, at Jesus bare er en, der levede engang og lærte os lidt om næstekærlighed. Det er selvfølgelig også vigtigt, men det er der også andre, der kan lære os noget om. Men kun Jesus kan forsone os med Gud og gøre os til Guds børn. Og kun Jesus kan beskytte os mod Djævelens ødelæggende magt.

Maleri af Peer Laigaard.

Talsmanden peger på Jesus og siger: ”Følg ham!” for han er verdens frelser og Herre. Hvis du virkelig vil frelses fra dom og fortabelse, og hvis du vil have hjælp til livets problemer, så må du følge ham! Alt andet må komme i anden række. Så vigtigt er det.
Og så udfordrende er det. Det er nemlig langt fra alle, der klapper i hænderne, når der tales om, at Jesus kalder på os. Det gælder i Danmark, og det gælder i endnu værre grad i mange andre lande, hvor det er forbudt at gå over til kristendommen og fortælle andre om kristendommen.
Jesus har forudsagt det hele. Han har ikke lovet os guld og grønne skove i denne verden. Han siger ligeud: Der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud.
Det er et under, at der er mennesker, der vil være kristne efter dén besked. Men det skyldes jo, at det er så meget mere værd at følge Jesus end at bevare livet i denne verden, at mange gladelig dør for hans skyld.
Mange har givet deres liv for troen på Jesus op gennem kirkens historie. Og dermed har de bevidnet, at han er mere værd end alt andet.Af Jørgen Sejergaard
Når en mand skal vælges til præsident i USA, så tager han rundt på turneer og holder vældige taler for folk, hvor han argumenterer for sin politik.

Det er en anstrengende tid, hvor han virkelig skal lægge sig i selen og stå for skud. Men når han først er valgt, kan han godt tillade sig at trække sig tilbage til Det hvide Hus en gang imellem og i stedet sende en talsmand frem, når journalisterne vil høre om hans planer.
Dette forhold fra det politiske liv kan vi bruge til at illustrere det, som Jesus har gjort. Først gik han rundt blandt mennesker og underviste dem om sig selv, for at de skulle vælge at følge netop ham. Siden trak han sig tilbage på Kristi Himmelfartsdag for at bestige den himmelske trone. Og indtil han igen træder synligt frem på den yderste dag, sender han sin talsmand, som forklarer, hvad Jesus vil.
Jesu talsmand er Helligånden. Ikke et menneske, men Guds hellige Ånd, der kom som et stomvejr og som en hellig ild til de første kristne. Helligånden påvirkede dem, så disse mennesker begyndte at tale om alt det, som Gud havde gjort. Det hele endte med, at næsten 3000 mennesker blev døbt i Jerusalem den dag, den første pinsedag.
Helligånden taler til os gennem mennesker, som han har sat i brand.
De første kristne var vidner, for de havde set Jesus ansigt til ansigt. Kristne af senere generationer er ikke vidner, for de har ikke set Jesus. Vi kan kun fortælle, hvad vi er overbevist om, og hvad Jesus har gjort for os. Men det er også fuldt tilstrækkeligt til at holde ilden ved lige og række faklen videre, for sådan arbejder Helligånden. Vil man høre Helligånden tale, så skal man lytte til mennesker, som kender Jesus og brænder for ham.
Hvad er det, der er så vigtigt ved Jesus? Det vigtige er, at han er den eneste, der kan befri mennesker fra Djævelen, rense mennesker fra deres skyld, forsone dem med Gud, lade dem opstå fra de døde og give dem adgang til paradiset. Det er der mange, der ikke ved. De tror, at Jesus bare er en, der levede engang og lærte os lidt om næstekærlighed. Det er selvfølgelig også vigtigt, men det er der også andre, der kan lære os noget om. Men kun Jesus kan forsone os med Gud og gøre os til Guds børn. Og kun Jesus kan beskytte os mod Djævelens ødelæggende magt.
Talsmanden peger på Jesus og siger: ”Følg ham!” for han er verdens frelser og Herre. Hvis du virkelig vil frelses fra dom og fortabelse, og hvis du vil have hjælp til livets problemer, så må du følge ham! Alt andet må komme i anden række. Så vigtigt er det.
Og så udfordrende er det. Det er nemlig langt fra alle, der klapper i hænderne, når der tales om, at Jesus kalder på os. Det gælder i Danmark, og det gælder i endnu værre grad i mange andre lande, hvor det er forbudt at gå over til kristendommen og fortælle andre om kristendommen.
Jesus har forudsagt det hele. Han har ikke lovet os guld og grønne skove i denne verden. Han siger ligeud: Der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud.
Det er et under, at der er mennesker, der vil være kristne efter dén besked. Men det skyldes jo, at det er så meget mere værd at følge Jesus end at bevare livet i denne verden, at mange gladelig dør for hans skyld.
Mange har givet deres liv for troen på Jesus op gennem kirkens historie. Og dermed har de bevidnet, at han er mere værd end alt andet.