Debat

Norge kan være stolt!

Jeg har altid haft en forkærlighed for Norge. En forkærlighed som blev grundlagt i barndommen, hvor mine forældre slæbte mig med på utallige ture til øde områder – allerhelst med indbyggede vandreture og lokale museer. Overalt mødte vi venlige og imødekommende mennesker, som var stolte af deres land. I disse dage er jeg også stolt. Stolt over et broderfolk som i disse frygtelige dage står sammen og siger: Vi VIL friheden. Vi VIL demokratiet. Vi VIL være engagerede i vort samfund. Hvis det samme forfærdelige skete i Danmark, kunne jeg frygte, at vi i det danske samfund i stedet sagde: Vi VIL forbuddene. Vi VIL kontrollen. Vi VIL overvågningen. Det kræver intet at sige: ”Vi må forbyde”. Men det kræver al verden at sige: ”Vi vil friheden under ansvar til det enkelte menneske. Vi vil dialogen”.
Mon unge i Danmark vil begynde at melde sig ind i de politiske partier, som de gør i disse dage i Norge? Jeg ville ønske det og kan kun håbe på det. Vi må skabe et politisk miljø i Danmark, hvor dialogen og debatten kan bære uoverensstemmelser. Vi må afskaffe spindoktorerne og få ægtheden tilbage. Vi må respektere hinandens uenigheder og gå efter sagen og ikke manden. For kun i en ægte dialog kan vi komme videre og få vort samfund til at fungere. Vi må begynde at lytte til hinanden og se det unikke i hvert menneske. Kære nordmænd. Vi danskere kan lære rigtig meget af jeres reaktion. I kan stadig være stolte af jeres land! Må freden være med jer!
Krista Ølgaard
Folketingskandidat
for Kristendemokraterne
Kraghøjvej 32
9510 Arden

Påmindelse fra Norge?

Er Guds dom mere over Norge end over os andre?
Svaret er nej. Herren gav selv det rette svar, da nogle uforståelige, blodige hændelser var blevet diskuteret, nemlig Pilatus´ massakre på et ukendt antal galilæere samt ulykken i Siloam, hvor dets tårn, uvist hvorfor, faldt ned over sagesløse mennesker og dræbte dem. Hans svar var: ”Hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme på samme vis.” Det sagde han 2 gange (Luk. 1:3, 5).
Tragedien i Norge har med rette sendt chokbølger ud over hele verden. Norges statsminister har vi set tone frem på TV-skærmene, og han har højtideligt erklæret: ”Jeg har et budskab…” – nemlig et humanistisk budskab om omsorg for hinanden og en endnu mere frimodig bekendelse til demokratiet og demokratiske værdier.
Men Herren har også et budskab: ”Hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme på samme vis”, dvs. på samme overraskende, pludselige måde.
Det, tror jeg, er budskabet i denne alvorsstund. Til det danske og norske folk, ja, og til alle andre folk, som massakren i Norge har berørt, til både åndeligt ligegyldige mennesker og til religiøse, men selvbedragne, uigenfødte mennesker.
”Jeg har et budskab…” siger Norges tyngede statsminister. Men det samme siger Herren. Ikke et nyt budskab. Hans korte vækkelsesprædiken er uændret: ”Tiden er inde, og Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet!” (Mk. 1:15).
Blodsudgydelserne i Norge er endnu et kald til at søge og spørge efter Gud. Her på falderebet, i denne midnatstime med tunge domsskyer, der trækker sig sammen over en civilisation, der er ved at løbe linen ud. Men endnu ikke helt.
Kan vi forstå påmindelsen fra Norge på anden måde?
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A,
4700 Næstved

For dyre begravelser?

De danske regler for begravelser ændredes pr. 1.1. 2009.
Taksterne for begravelsespladserne fastsættes nu af kirkegårdenes bestyrelser.
De nye regler giver også regler for de godkendte religiøse samfunds begravelses-håndtering, ligesom det sikres, at religiøse samfund uden eget begravelsesvæsen kan få deres døde begravet på Folkekirkens kirkegårde.
Det virker smukt og godt, men hvis man lytter til folk, kommer det frem, at det er alt for dyrt, at få begravelser afviklet – bedemand etc., og det er endnu mere omkostningstyngende af få begravelsespladserne vedligeholdt.
Samtidig viser det sig, at renoveringskontoen bugner. Det er flot, både hvad stifterne putter i kirkerne, og hvad der kan hentes fra private donorer. At vi skal bevare flest mulige af vore kirker såvel som kirkegårde i en ordentlig stand, ligger helt klart.
Var der ikke en vis ide i at ændre på vægtningen mellem midlerne til kirkens huse til fordel for en lempelse af brugsafgifterne på kirkegårdene?
Det er der mange, der ønsker!
(Forkortet af red.)
Hans Stengaard Jessen
KD-folketingskandidat
Borrevej 25
6400 Sønderborg

Mirakelmedicin

I begyndelsen af maj vakte det opsigt, at den praktiserende læge Allan Axelsen fra Aarhus var begyndt at bruge bøn over for ensomme og alvorligt syge patienter. Bøn er mere dokumenteret end så mange andre lægelige metoder, mener han.

Det mærkelige er, at kristne i almindelighed ikke beder for syge, som Bibelen foreskriver. Det er jo de nærmeste til at gøre det. Og det forudsætter ikke en lang uddannelse, men tro.

På Pinsevækkelsens sommerstævne i år var, som sagt, John Arnott fra Toronto på programmet. På et møde i Mexico kom en spedalsk mand til forbøn for sin sygdom. John veg forståeligt nok tilbage for at lægge hænderne på ham; han berørte ham blot med en finger på panden. Men så kom han til at tænke på Jesus, som, i en noget lignende situation, “rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: “Jeg vil, bliv ren!”

John tog mod til sig og gjorde det samme. Med begge hænder omkring mandens sygdomsbefængte hoved befalede han sygdommen at forlade ham. Efter en måneds forløb var manden fuldstændig helbredt.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Kampen for retten til livet

For nylig mødte jeg én, som burde vide besked, men som ikke gjorde det. Derfor dette læserbrev.
Kristendemokraterne er imod fri abort! For 3 år siden, forsøgte daværende formand Bodil Kornbek at slække på principprogrammets formulering herom. Dette lykkedes heldigvis ikke, og hun blev væltet som formand. Derfor forlod hun KD, og blev socialdemokrat.
KD har for nylig forsøgt at opnå et skridt i den rigtige retning, med et forslag om obligatorisk rådgivning før hver abort. Men desværre ville ingen af de andre partier støtte forslaget!
KD’s forslag om obligatorisk rådgivning svarer til gældende tysk lov. Deres aborttal udgør kun 2/3 af de danske aborttal. Altså ville krav om obligatorisk rådgivning nok kunne redde ca. 5.000 af de over 15.000 aborter i Danmark pr. år!
Dertil kommer, at obligatorisk rådgivning kan forebygge forældres psykiske traumer, som ofte følger efter en abort og efter kendskab til fosterets/barnets udvikling. Den viden og viden om den psykiske påvirkning bør alle have, før der vælges, om fosteret/barnet skal leve eller dø! KD vil i folketinget fortsætte kampen for de allersvageste i vores samfund, og dermed de ufødte! – Din stemme kan afgøre, hvor mange mandater (hvilken styrke) KD får ud over kredsmandatet i Vestjylland.
Jens Ove Kjeldsen
Kølkærvej 41, Hammerum
folketingskandidat for
KD i Nordjylland


Artiklen fortsætter efter annoncen: