At ligne Jesus

Når vi er kristne, ligner vi Jesus, og der vil være et samspil mellem vores tro og vores ord og handlinger.”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed”. Joh. 1 v 14.
Af Tamarra Bot
Pastor for ZVC – Zions vækkelses center

Jesus Kristus er Ordet. At være kristen vil sige ”at blive Jesus lig”. I praksis vil det sige, at vi begynder at afstemme vores tro, tale og vores handlinger efter Guds ord. Ikke en let opgave, når vi læser i det Gamle Testamente, hvor Guds vrede gang på gang kom over folk, fordi de blev ved med at leve efter deres egne lyster.
Men Gud så vores svaghed, og i Det Nye Testamente ser vi, at vi har fået Helligånden som vores hjælper. Jesus siger i Joh. 14 v 16, at Helligånden, Guds egen Ånd, har taget bolig i os kristne.
Det er Helligånden, der vil hjælpe os med at blive Jesus lig. Rom. 2 v 29 siger: ”omskåret er den, som er det i sit hjerte, i Ånden, ikke efter bogstaven.”

En krig begynder

Når vi siger ja til at følge Jesus og til at være kristne, siger vi ja til deltage i en krig.
Vi kan læse i Bibelen, at vi kæmper mod magter og myndigheder i himmelrummet. Men der foregår også en anden vigtig krig, nemlig kampen mellem kød og ånd. ”For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil”. Gal. 5 v 17.
Når vi lader os fylde af Helligånden, siger vi ja til at lade os lede af Guds ånd, der vil rådgive os og være vores samvittighed. Vi siger ja til at lade os forvandle og blive Jesus lig.
Kampen i os kommer, fordi ”jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren”. Esajas 55 v 8.
Vi kommer i kamp med os selv, fordi vores planer ikke er som Guds planer. Vi kommer i kamp, fordi kødet i os kommer i oprør, når vi opgiver vores egne veje, egne tanker og følelser for at følge Guds Ånd i os.
Vores selvretfærdighed, vores krænkede følelser, følelser af forkastelse, følelser af at blive overset, uelsket og uønsket, følelser af angst eller følelser af at blive uretfærdigt behandlet vil alle rejse sig i os under den kamp, det er at få vores kød til at underlægge sig Gud.
Ånd og kød står hinanden imod i os, derfor er det vigtigt, at vi hver især kigger indad og ikke retter vores forsmåede følelser mod andre mennesker. I Luk. 6 v 41 spørges ”Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje”.

Vores våben

Gud har givet os et våben til denne indre kamp. ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger”. Hebr. 4 v 12.
Guds egne ord vil hjælpe os i denne kamp. I stedet for at holde fast i vores egne tanker, ideer og forestillinger om, hvordan en situation bør løses eller hvordan vi ønsker, at vores tilværelse skal forme sig, kan vi trygt lægge vores problemer og ønsker i hans hånd. Vi kan gå imod vores egne oprørske følelser og tanker ved at bruge Guds ord imod det, som rejser sig i os, og som står Gud imod.
Hvis vi føler angst i en situation, siger Bibelen »Frygt ikke, tro kun!« Mark. 5 v 36 – mange skriftsteder i Bibelen opfordrer os til ikke at frygte, men til at tro. Hvis vi føler os angrebet af andre, så tal imod det ved at bruge Rom. 8 v 31: ”Er Gud for os, hvem kan da være imod os”?
Husk, det er Guds egne ord, der kløver sind og ånd. ”Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret”. 2 Kor. 10 v 3 – 6.

Når tankerne bliver vores Gud

Ofte starter et problem som en tanke. Derfor opfordrer Bibelen os til at tage enhver tanke til lydig fange hos Kristus. De fleste af os lever i nutiden ud fra de (negative) erfaringer, som vi har taget med os fra vores fortid. Dette indtil vi i bøn bliver forløst fra det, som har sat sig fast i vores sind.
Mange har erfaringer omkring fx at føle sig svigtet og tør derfor ikke overgive sig fuldt ud til Gud eller mennesker af angst for igen at blive svigtet. Vi husker smerterne fra tidligere svigt og ønsker derfor at skåne os selv for flere af slagsen.
Når en tanke omkring igen at opleve sig svigtet først begynder at tage form i os, vil den hurtig vokse, hvis vi ikke når at gribe den, bede Jesus ind over samt erstatte tanken med et ord fra Gud. I Hebr. 13 v 5 -6 står ”For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.« Derfor kan vi frimodigt sige: ”Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig”.
Lader vi tanken om at være blevet svigtet vokse i os, kan en lavine af følelser få tag i os og få os væk fra den fred, som vi har fået i Jesus Kristus. Jesus (Ordet) er vejen, sandheden og livet. Ofte knytter vi kristne os til løgnen og lader den styre vores liv. Ofte ophøjer vi vores egne tanker og følelser og gør dem til Gud i vores liv, frem for at knytte os til og stole på Gud, som skabte os, fordi han elsker os. Gud, vores frelser, himlen og jordens skaber. Han som vil dig det bedste, og som har store planer med dig. Planer som er meget større og bedre end dine egne.

Din beslutning

Synd er, når vi går forbi Guds plan for os, dette både i ord og handling. Mange kristne kæmper en hård kamp imod synd. Vi kæmper som Paulus, der i Rom. 7 v 18 – 19 desperat udbryder ”Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg”.
Vi kæmper i egen kraft og oplever derfor mange nederlag og følelser af håbløshed. Det er vigtigt at forstå, at kampen ikke er din. Beslutninger om omvendelse er din, beslutningen om at ville bede Gud om hjælp er din, men selve kampen er Guds.
Hvis du viser din vilje til at ville omvende dig, hjælper han dig. Gennem en erkendelse over for Gud omkring dine problemer og en bøn om hjælp til at komme ud af dem, har du inviteret Gud ind i en tæt relation med dig. Husk på, at Gud jo hele tiden har kendt til, hvad du står i, hvad du kæmper imod. Men Gud ønsker et fællesskab med dig: ”Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre”.1 Kor. 1 v 9 – han elsker dig på trods af dine kampe.

Det gamle liv er slut

Helbredelse i sindet er for de fleste af os en proces. Vi ser denne proces i Moses’ ørkenvandring med israelitterne. Israelitternes tankegang skulle ændres fra at tænke som trælle til at tænke sig til at være et sejrende folk. Det tog tid. Men lad os lære af Paulus, der i Rom. 5 v 3 siger: ”vi er også stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed”.
Du er Guds barn og tilhører derfor et sejrende folk. Gør Guds ord til din virkelighed, og du vil begynde en vandring fra ørkenen til det forjættede land. Se fremad mod det nye, se dig ikke tilbage.
Ødelæggeren er kun kommet for at stjæle fra dig. Han ønsker at stjæle Ordet fra dig ved gentagne gange at huske dig på din fortid. Men Guds ord siger i Rom. 6 v 4: ”Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv”.

Vi har fået nyt liv i Jesus Kristus. Vores opgave er at gribe det. Vi griber det nye liv ved at gribe Ordet og gøre det til vores sandhed. Jesus siger i Joh. 15 v 4 – 5: ”Bliv i mig, og jeg bliver i jer”. Bliv i Guds Ord.


Artiklen fortsætter efter annoncen: