En sund sjæl i en sund krop – fyldt af Helligånden

I den moderne materialistiske opfattelse er mennesket bare en kemisk fabrik, som er opstået tilfældigt gennem uendeligt mange heldige mutationer.Efterhånden har man dog også erkendt, at mennesket har en sjæl. Man bruger dog hellere det græske begreb psyke – og dermed også den græske opsplitning af mennesket i en fysisk og psykisk uafhængig del. Men selv psyken og alle vores følelser skulle blot være et resultat af kemiske processer i hjernen.
Kort sagt: Du er bare en grusom tilfældighed.

Meget mere værdifuldt og enestående opfattes mennesket derimod i Bibelen og i kristendommen.
Mennesket er en helhed, som består af både krop, sjæl og ånd. Kroppen er enestående skabt – i Guds billede – og hvert eneste menneske er derfor værdifuldt. Sjælen (personligheden) dør ikke med kroppen engang, men lever videre – for evigt. Gud har nemlig blæst ånde i hvert menneske, så vi blev en levende sjæl.
Og fordi mennesket også er ånd, kan vi kommunikere med den åndelige virkelighed – med Gud. Og gennem sin Hellige Ånd kan Gud være i et menneske og vejlede os.
Derfor kaldes kroppen også for et tempel for Helligånden. Og vi opfordres til at vise omsorg for vores tempel-krop, og for vores udødelige sjæl og ånd.
Desværre har kroppen ofte været lige så forkastet i kristne kredse, som sjælen har været udenfor.
Men Gud vil ikke kun give os åndelig sundhed, men også psykisk og fysisk sundhed. Det er altsammen med i hans frelses-pakke og velsignelsen.
Vi vil derfor fremover i Udfordringen også skrive om fysisk sundhed, ligesom vi har brevkasser om åndelig helbredelse og psykisk sundhed. Vi kristne skal nemlig have en sund sjæl i en sund krop, som er fyldt af Helligånden.

Af redaktør Henri Nissen