Stigning i religiøse restriktioner

En tredjedel af verdens befolkning oplever flere og flere begrænsninger i deres religionsudøvelse, viser undersøgelse. Danmark er med i top ti over lande med religiøse spændinger.
Vi tænker ikke over det til daglig. Men når det verdenskendte Pew Research Center’s Forum on Religon & Public Life skal vurdere landes religiøse frihed, nævnes Danmark som et af de lande, der oplever sociale spændinger med religiøse undertoner.
Undersøgelsen viser, at Europa har flest lande, hvor ”social fjendtlighed på baggrund af religion” er stigende. Faktisk indeholder Europa fem af de 10 lande, som har en væsentlig stigning i denne fjendtlighed: Bulgarien, Danmark, Rusland, Sverige og England. Blandt de øvrige fem i samme kategori er Kina, Thailand og Vietnam.
– En stor del af spændingen i Europa skyldes den hastigt voksende muslimske befolkning, konkluderer rapporten og fortsætter: – I nogle tilfælde afspejler det også stigningen af antisemitisme og antagonisme mod kristne minoriteter som Jehovas Vidner.

En tredjedel af verden undertrykkes

Det er anden gang, Pew Research Center laver en rapport om globale religiøse restriktioner. Undersøgelsen dækker 198 lande og selvstyrende territorier og omfatter mere end 99,5 pct. af verdens befolkning.
Undersøgelsen viser en stigning i religiøse restriktioner. Begrænsninger af befolkningers religiøse tro og praksis steg mellem 2006 og 2009 i 23 af verdens 198 lande. Restriktionerne er faldet i 12 lande og er stort set uændrede i 163 lande.
Fordi de fleste restriktive lande er meget folkerige, undertrykkes et stort antal mennesker. Mere end 2,2 mia. mennesker – næsten en tredjedel af verdens befolkning på 6,9 mia. – bor i lande, hvor regeringens restriktioner på religion eller den social-religiøse fjendtlighed steg væsentligt over den treårige periode. Kun omkring én pct. af verdens befolkning bor i lande, hvor restriktioner eller den generelle fjendtlighed er faldende.

Kristne er mest forfulgte

Pew-centrets ”Government Restrictions Index” måler på regeringernes love, politikker og handlinger, som regulerer religiøs tro og praksis. Inklusive forbud mod særlige trosretninger, forbud mod konvertering, begrænsning af prædikenvirksomhed og særbehandling af en eller flere religiøse grupper.
I Kina, Nigeria, Rusland, Thailand, England og Vietnam skyldes stigningen i religiøse restriktioner primært det stigende niveau af generel social-religiøs fjendtlighed.
Kristne og muslimer tæller mere end halvdelen af den globale befolkning. Disse to religiøse grupper bliver chikaneret i flest lande. Over den undersøgte treårs periode blev episoder af enten chikane fra regeringen eller generel social fjendtlighed mod kristne rapporteret i 130 lande. Det samme har muslimer oplevet i 117 lande. Selvom jøder tæller mindre end én pct. af verdens befolkning, blev chikane fra regeringen eller generel fjendtlighed rapporteret i 75 lande.