Hvad gør vi nu?

Kristendemokraterne fik ikke det valg, de havde håbet på. Lørdag holder partiet landsmøde i Middelfart, hvor de delegerede bl.a. skal vælge ny formand.
Mange kristne har været meget engageret i den seneste valgkamp. Det ville betyde meget for den kristne afsmitning på det politiske, hvis der sad bare et par KD’ere i folketinget. Erfaringen viser, at det ideelle netop ville være, at vi BÅDE havde aktive kristne i de andre partier OG havde et parti, som var forpligtet på grundlaget og kunne støtte de kristne politikere imod flertallet i deres partier.
Nu slog det så fejl – igen. Og vi fik formentlig det mest ateistiske og kirkefjendske folketing nogensinde. Politikere med helt andre dagsordner for kirke og samfund.
Så hvad nu? Mange mener nok, at KD nu må opgive.
Den tanke er naturligvis også fristende for de trætte KD’ere, som har brugt en masse energi på sagen, og som nu kan se, at under 30.000 kristne vælgere ville bakke op, da det gjaldt. Svarende til 0.8 pct. af vælgerne.

Men hvis vi nu et øjeblik ser bort fra, hvad KD beslutter, hvad vil DU så? Hvad skal VI, de aktive kristne, gøre for, at Danmark ikke fortsætter den triste udvikling, vi har set de seneste år – væk fra den kristne moral og etik?
Hvem skal forsvare de kristne menighedsbørnehaver, friskoler, efterskoler, højskoler og andre institutioner? Hvem skal forsvare gavefradraget og de andre gode ordninger? Hvem skal sikre religionsfriheden? Hvem skal forsvare de ufødte, handikappede og ældre, som et nytte-orienteret samfund vil skaffe sig af med? Hvem vil forsvare de allersvageste, de hjemløse, psykisk syge og de fremmede – her og i ulandene? Hvem vil gå imod det kulturelle forfald, som sker med pornografi, perversitet og sjofelt sprogbrug.
Jo, der er da nogle, som har fokus på nogle af disse emner. Men de seneste år har mange kristne følt sig svigtet af politikerne, når folkestemningen blæste en anden vej.
Hvem har vi nu? Hvad gør vi nu?
Gode idéer efterlyses.
Med et omskrevet Hemmingway-citat kan man sige: ”Spørg ikke, om klokkerne ringer for KD… For de ringer for dig.”

Af redaktør Henri Nissen