Indvandringen til Israel er steget markant

Omkring 21.300 jøder fra store dele af verden indvandrede til Israel i det netop udløbne jødiske år 5771, en stigning på ca. 19 procent i forhold til sidste år.
Tallene er offentliggjort af indvandrerorganisationen ”Jewish Agency for Israel” (JAFI).
I en kommentar til udviklingen siger JAFI’s formand, Natan Sharansky, at ”styrkelsen af jødisk identitet vil bringe flere nordamerikanske jøder til Israel”.
Ifølge den amerikansk-israelske sociolog Haim Waxman, skyldes stigningen ikke mindst, at den positive økonomiske situation i Israel, sammenlignet med den negative økonomi i USA, har tiltrukket mange potentielle indvandrere.

Økonomi bedre end USA’s

– Til trods for de sociale protester i den forløbne sommer ser det økonomiske billede i Israel meget bedre ud end i USA, siger han. Unge mennesker, der står over for at begynde deres karriere, vil tage til det sted, hvor der er flest økonomiske muligheder.
Den største indvandrergruppe var fra ex-Sovjet. Omkring 8200 personer immigrerede til Israel fra Rusland, Ukraine, Moldova, Belarus, de baltiske stater og centralasiatiske lande i de sidste 12 måneder.
Sharansky afviste imidlertid, at dette ville indvarsle en ny exodus fra dette område.
– Af de tre millioner jøder i ex-Sovjet tog en million til Israel, en million drog andetsteds hen, og omkring en million er tilbage, siger han. Det er et af de største jødiske samfund, som både assimileres og styrker deres jødiske identitet ved sommerlejre, masseprogrammer og andre projekter. Jeg vil ikke fremsætte noget overdrevent håb, men vi vil nok få en immigration som den nuværende i de næste år – men ikke som i 1990’erne.
Mens immigrationen fra ex-Sovjet i dag blegner i sammenligning med den jødiske indvandrerbølge for to årtier siden, er den beskedne stigning i de senere år overraskende, når man tager i betragtning, at antallet af jøder i området generelt er for nedadgående.
En anden faktor, der gør denne indvandring anderledes end tidligere, er immigranternes gennemsnitsalder. Ifølge ”Jewish Agency” er 62 procent af dem, der kom til Israel fra ex-Sovjet i de sidste 12 måneder, under 34-års alderen, næsten det dobbelte af tallet fra 2005.
– Dette er en voksende tendens, siger Sharansky.

Fokus på unge

– Indvandrerne er yngre og bedre uddannet. Derfor fokuserer vi vores aktiviteter i dette område på ungdommen.
Natan Sharansky er nok den mest kendte af indvandrerne fra den tidligere Sovjetunion. Han er en ”refusenik”, som blev fængslet af sovjetiske myndigheder, fordi han ville immigrere til Israel.

Etiopien

Mens den største indvandring i tal var fra ex-Sovjet, er den største proportionelle stigning i immigrationen kommet fra Etiopien.
Omkring 2500 af denne gruppe på 8000 er indvandret til Israel. Resten ventes at komme gradvis i løbet af de næste år.
Indvandringen fra Frankrig var på 2100 personer, en fireprocents stigning, mens immigrationen fra Sydamerika gik lidt tilbage – fra 1380 i fjor til 1360 i år.
Jewish Agency oplyser, at indvandrere også kom fra følgende steder:
Hongkong, Honduras, Vietnam, Zimbabwe, Madagascar, Surinam, Kina, Philippinerne, Thailand, Angola, Japan, Malta, Congo, Sydkorea og Nicaragua.