Bortadoption – en løsning?

Hjerte for liv advarer mod at presse abort-truede til bortadoption. Men ændringer i den danske bortadoptionslov kunne gøre det til en mere reel mulighed og måske sænke antallet af aborter.Barnløse par ser til, mens køen til at adoptere vokser. Samtidig vælger over 15.000 danske kvinder hvert år at få en abort. Hvad nu, hvis flere af disse valgte at gennemføre graviditeten og bortadoptere i stedet?

Kirstine Guldager Madsen advarer mod en idyllisk tilgang til bortadoption, men synes, at ændret lovgivning kunne være med til at gøre det til en reel mulighed for de aborttruede.

Det er kun omkring 15-25 danske kvinder, der årligt vælger at bortadoptere.
– Nogle kvinder føler sig i et ulideligt dilemma, når de bliver gravide, fordi de bestemt ikke bryder sig om at få en abort, men heller ikke ser en god fremtid at opfostre et barn i foran sig. Vi ved jo ikke, hvor mange der står i dilemmaet, men vi ved, at over 15.000 danske kvinder hvert år vælger at få en provokeret abort. For nogle af disse kunne adoption måske være et reelt alternativ, fortæller Kirstine Guldager Madsen, som har været med til at starte ”Hjerte for liv”.

Adoption er tabu

”Hjerte for liv” er en organisation, som gennem omsorg og kvalificeret rådgivning står til rådighed for kvinder, der befinder sig i en livskrise i forbindelse med en uønsket graviditet. Hun mener dog, der er flere grunde til, at flere kvinder ikke vælger bortadoption i stedet for abort.
– Der er generelt et tabu omkring at vælge adoption, så flere kender slet ikke til muligheden, eller de afskriver den på forhånd. Men man kan også gøre noget for at sikre, at kvinder kan komme igennem processen på en måde, de finder værdig.

Ikke lyserødt

Kirstine Guldager Madsen mener, at det er vigtigt ikke blot at se denne sag fra adoptivforældrenes side.
– De er så kærlige, og de ønsker sig et barn så brændende. Og det er rigtigt, ja. Men det er jo ikke adoptivforældrene, der gør et offer i denne sag. For den gravide bunder alt dette jo i en livskrise. I en perfekt verden var der hverken aborter eller bortadoptioner. Der kunne alle børn vokse glade og trygge op ved deres mor og far. Så vi må ikke male billedet mere lyserødt, end det er. Det er meget svært at give sit barn fra sig.

Giv medindflydelse

Kirstine Guldager Madsen har nogle forslag, der kunne være med til at gøre bortadoption til en reel mulighed.
– Det er ikke etisk forsvarligt at ’reklamere’ for bort-adoption. Men hvis kvinder, der ikke ser sig i stand til at opfostre det barn, de venter, skal se adoption som et reelt alternativ, kan man gøre meget for at give dem mere indflydelse på processen, hvis de ønsker det. På den måde kan adoption være noget man gør for sit barn – ikke noget, man gør mod barnet.
Man kan se til udlandet, hvor gravide, der overvejer at bortadoptere, har indflydelse på hvilken familie, deres barn skal vokse op i – og i nogle tilfælde selv interviewer og udvælger familien, hvis de ønsker det. I Danmark kan den gravide komme med nogle enkelte ønsker for barnets opvækst, men der gives ingen garantier for, at disse ønsker opfyldes. I udlandet er der også eksempler på, at mødre, der vælger at bort-adoptere, kan få indblik i barnets opvækst. Det sker sjældent her i Danmark, men det kunne være godt for alle parter i de fleste adoptioner.