”Danskafrikanere”

10 danskere har if. Klaus Winkels bog Danskere i tropisk Afrika sat mere præg på Afrika end de fleste andre danskere.
Blandt disse kan nævnes missionæren Niels Høegh Brønnum og Karen Blixen – og deres historier om, hvad der drev dem, og hvad de drev det til, fortælles.
NJV

Klaus Winkel:
Danskere i tropisk Afrika
– fra slavehandler
til bistandsmedarbejder
199 sider • 239 kr. • Klim