Jesus på klistermærker

Barndomsminder fra søndagsskoletimer med bibelhistorie på flonellograf dukker op, når man første gang sidder med tidslinjen, hvis huller udfyldes efterhånden, som historierne fortælles, og klistermærkerne sættes ind i de der tilhørende huller.
Med henvisninger og enkelte stikord til skriftstederne, hvor historierne er hentet fra, kan man som forældre genfortælle beretninger fra Jesu fødsel og frem til opstandelsen. Billederne er stærkt kolorerede, og med klassiske streger illustreres personer og figurer, så det tydeligvis er henvendt til børn i førskolealderen. Tidslinjen kan på den måde fungere som en simpel billedbog, der trækker på historier, som er langt mere fyldige, eller den kan hænge på væggen som en billedfrise på ca. to meter.
Selve idéen med klistermærker, som skal udfylde bogen, er desværre kun en engangsoplevelse, hvilket er lidt ærgerligt, fordi det især med førskolebørn (4-6år) er en ikke uvæsentlig del af historiefortællingen at opleve historien blive til for øjnene af sig. Måske er det nostalgi, men der var nu noget særligt over den gamle flonellograf.
Josua Christensen

Jakob Kramer:
Jesus af Nazaret
– klistermærke-
tidslinje
69,95 kr.
Lohse