Seminarer fokuserer på Europas kristne rødder

Bibelen formede Europa, fastslår Jeff Fountain op til Danmarks formandsskab for EU i det næste halve år.I de seks måneder, hvor Danmark har EU-formandsskabet, er der arrangeret kursus med Jeff Fountain, leder for Schuman-Centret for Europæiske Studier.
Jeff Fountain er tidligere Europa leder for YWAM (Ungdom med Opgave) og formand for Hope for Europe.
Formålet med kurset er at forstå, hvordan Bibelens budskab formede Europas fundament.
Samtidig vil man se på, om Bibelen har svar på de store påvirkninger i Europa i dag, som fx sekularisme, islam, ny spiritualitet og EU selv.
Hvad er de kristnes opgave som ‘et håbets folk’ i udformningen af Europas fremtid? forsøger Jeff Fountain at svare på gennem kursusrækken.

Hvor kommer værdierne fra?

Hvordan er vores vestlige samfund dannet? Hvor kommer vores normer og værdier fra? Hvorfor har vi syv dage i ugen? Hvad gav Europa sin identitet? På hvad skal vi basere begrebet menneskerettigheder?
Hvad inspirerede dannelsen af mange af de institutioner i vores vestlige måde at leve på, herunder hospitaler og universiteter, fagforeninger og politiske partier, kvinders frigørelse og afskaffelse af slaveri, eller bevægelser som Røde Kors, Amnesty International og Anonyme Alkoholikere?
Hvordan kan vi gendanne vision, tro og håb for fremtidens Europa? Dette er blot få af de emner, der bliver behandlet på kurset.

Kursus for alle

Kurset er åbent for alle – der kræves ingen særlige kvalifikationer. Undervisningen foregår på engelsk med simultantolkning. Undervisningen foregår fra 10-15 i City Kirkens aktivitetshus, Ahornvej 3, Taastrup.
Første kursusdag er lørdag. den 28. januar, derefter følger lørdagene 25. februar, 24. marts, 28. april, 19. maj og 16. juni.
Arrangør er The Schuman centre for European Studies og City Kirkens Aftenskole. Se mere på www.citykirken.dk.
Henri.