DR-Kirken

DR-Kirken: Disciplene var optaget af hvem der var først og størst. Det samme er vi på mange måder, siger månedens præst, Flemming Kloster Poulsen. Sct. Mortens Kantori står for musikken.