Kristen rusmiddelpolitik

Metodistkirken kunne fortjene langt større anerkendelse for sit Råd for Folkesundhed, end tilfældet er. Det er de færreste kirkesamfund, der har mod til at tale den næsten altdominerende alkoholkultur herhjemme midt imod. Ligesom man tidligere ikke ”talte Roma midt imod”. Desto større grund er der til at kippe gevaldigt med flaget over denne lille udgivelse.
Hæftet er egentlig trykt til brug i kirkens arbejde og som sådan udsendt til alle 13 metodistkirker til uddeling blandt medarbejdere og andre interesserede, herunder samarbejdspartnere. Måske kan man være heldig at få fat i et eksemplar lokalt. – Ellers er det en så vigtig publikation, at den snarest muligt burde lægges ud på nettet til gavn og glæde for alle, der arbejder med misbrugsproblematikker, især hvor engagementet har kirkelig baggrund.
Metodistkirken støtter i sine Sociale Principper ”foranstaltninger, som beskytter samfundet mod misbrug og skadevirkninger af alkohol og narkotika, samtidig med at vi erkender misbrugernes ret til hjælp”.
Gunnar Heiene, professor i etik ved Oslos Teologiske Menighedsfakultet, beklager i et indlæg om rusmidler i bibelsk perspektiv, at alkohol-debatten blandt kristne alt for ofte udvikler sig til en duel, hvor man kaster bibel-citater i hovedet på hinanden. Han slår i stedet til lyd for, at man bør belyse forudsætningerne for tidens frie alkohol-kultur og derpå perspektivere dem bibelsk i en etik på området. Han modsætter sig også grøftegraveriet mellem total- og situationsbestemte afholdsfolk og kalder på en fælles forening af alle gode kræfter, der vil medvirke til at dæmme op for problemet.
”Så snak dog sammen om det!” lyder opfordringen fra Jens Ole Christensen, Luthersk Missions generalsekretær. Han ser modigt inden for egne rækker. Kristne går ikke nødvendigvis ram forbi, skriver han og kalder rammende beruselsen en ”erstatningsåndelighed”. Han fremlægger også en række muligheder for at italesætte problemet: i den offentlige debat, i forkyndelsen, i almindelige samtaler og ved at henvise de ramte til hjælp i øvrigt.
En metodistpræst og en diakoni- og netværkskonsulent ved Blå Kors leverer hver især en prædiken-disposition omkring emnet, og Christine Elsner skriver om IOGT’s samtalegrupper for børn i misbrugsfamilier. Dette og meget mere kan man altsammen læse om og få vigtig inspiration af i dette lille, komprimerede hæfte, der burde være pligtlæsning for alle – alle – kristne socialarbejdere.
Hæftet indeholder også en oversigt over nyttige – danske og udenlandske – internet-adresser.

Holdninger til rusmidler – Hvad skal vi formidle og hvordan
40 sider • Metodistkirkens Råd for Folkesundhed
Udleveres – så længe lager haves – fra lokale metodistkirker (www.metodistkirken.dk/kontakt/find-kirke)