Bevidst bøn

For at du kan bede ind i de vanskelige, ja måske håbløse situationer, må du være bevidst om, hvem du er, og hvilken ret og kraft du har til at forandre tingene i bøn.
Gå tilbage til kilden, Ny Testamente. Læs, hvad der står, tro hvad der står og gør så, hvad der står.
Jesus opfordrede os til ikke at være bekymrede, men at bede om hvad som helst – og endda at tro, at vi allerede har fået det. Så ubegrænsede er Guds ressourcer og Jesu ønske om at hjælpe os. Gud har skabt universet og os mennesker. Intet er umuligt for ham.
Når du ser en vanskelig situation, skal du ikke spekulere på, om Gud nu virkelig vil hjælpe. Eller endnu værre, om Gud har sendt sygdommen eller besværlighederne. Den forkyndelse, der siger det, er opstået af mangel på bøns-resultater. Vogt dig for halve sandheder.
Husk, vi er blevet Guds børn, når vi tror på Jesus. En god far som Gud vil gøre alt for sine børn. Studér selv alle de gode løfter, der findes i Bibelen, så du ikke længere er i tvivl om, at Gud vil dig det godt. Han er din far.
Vær også bevidst om, at når du beder i Jesu navn, så betyder det faktisk, at du får opbakning fra Jesus. Og han er ikke længere et lille menneskebarn, men en mægtig hersker i universet, der sidder ved Guds højre hånd.
Det er specielt vigtigt, når vi møder dæmonisk aktivitet. Dæmonerne kan forsøge at skræmme og narre os til at tro, at de har mest magt. Men selv om de endnu en tid kan husere i den faldne verden, så er Jesus større. Og de troende kan derfor let drive dem ud.
Der er to former for bøn: Forbøn, hvor du går til Gud for at få hjælp. Og befalende bøn, hvor du befaler i Jesu navn over det onde, at det skal forsvinde. Da Jesus forlod disciplene, nævnte han konkret, at de skulle uddrive onde ånder og helbrede de syge. (Markus 16). Hvis denne dimension mangler i de kristnes liv, så lader vi os drive rundt i manegen uden at forstå, hvad der sker med os.
Så vi må praktisere begge slags bøn. Og det er nødvendigt at afsætte tid til bevidst bøn for konkrete problemer. Brug en time på et sted, hvor du kan bede højt og frit uden at forstyrre nogen. Lad bare dæmonerne høre Jesu navn, så flygter de, og englene træder til med hjælp.
Hvis vi beder bevidst for hinanden, kan vi sammen slå hul i den sorte sky, som ligger ind over Danmark. Så bliv bevidst om, hvem du er i troen på Jesus, og bed nu!
Bøn kan forandre alt!

Af redaktør Henri Nissen