Debat

Søvndal støtter islamister

Udenrigsminister Villy Søvndal lægger igen afstand til Mellemøstens eneste demokratiske stat med sit seneste ønske om at mærke jødiske bosætteres grøntsager. Kristendemokraterne vil gerne vide, hvor mange jødiske og palæstinensiske arbejdere, der på den baggrund skal gøres arbejdsløse, og om ministeren vil udvide ordningen til at gælde hele landet, når varernes oprindelse er umulig at spore?
Det står til troende, at konflikten mellem israelere og palæstinensere har kastet mange mennesker ud i en hård og ubarmhjertig skæbne, men dette berettiger ikke til en kollektiv afstraffelse.
Hvis det er Villy Søvndals høje moral, der er målestokken for dansk udenrigshandel, må spørgsmålet melde sig, om hvorfor de fine fornemmelser ikke gælder kinesiske varer fra Tibet samt et par dusin andre lande med diktatorisk regeringsførelse.
Danskerne er pt. vidne til en udenrigsminister, der har taget ensidigt parti i en meget kompleks konflikt. Villy Søvndal har givet udtryk for, at Danmark egenhændigt skal anerkende den palæstinensiske stat, selvom dette indebærer et klokkeklart brud på FNs traditioner om alene at anerkende stater, som har suverænitet over landområdet. Udenrigsministeren støtter dermed Gazastribens islamistiske Hamas, hvis eneste mål er at smide samtlige Israelere i vandet.
Stig Grenov,
Kristendemokraternes
Internationale Sekretær

Helligånden

Langt fra alle kristne taler i tunger, som jo ellers er en følge af Helligåndens modtagelse og godt fundet på; fordi Satan ikke får noget ud af at være med på en lytter til et sprog, han ikke forstår.
Man kan tilsyneladende ikke lære sig kunsten at tale i tunger. “Fik I Helligånden, da I kom til tro?” spurgte Paulus nogle kristne om. Da det ikke var tilfældet, lagde Paulus hænderne på dem; Helligånden kom over dem, og de talte i tunger og profeterede. Helligånden er heldigvis stadig tilgængelig og på samme måde virksom, vigtig og nødvendig for os.
Paulus opremser forskellige nådegaver, som Helligånden udruster os til tjeneste med, fx helbrede syge, tale profetisk, med visdom og kundskab. “Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme, som virker alt i alle.”
I praksis kommer Helligånden os til hjælp i tide og utide, som mange har erfaret ved en åndelig fornyelse, og han er ubegrænset i sin virksomhed. Drømme, indskydelser, en sikker overbevisning eller hørligt kan alle være resultater af Helligåndens tilstedeværelse.
For nylig fik jeg uventet brug for en tid hos min tandlæge. Det aftales normalt på telefon, men jeg fik en stærk fornemmelse af, at jeg kunne komme til med det samme. Ganske rigtigt! En halv time senere sad jeg i stolen, da en patient var udeblevet. Det kom både tandlægen og mig selv til gode.
Sådan er Helligånden: En altid rede-hjælper, som til stadighed bekræfter os i, at Jesus ikke efterlod os faderløse.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Har han pudset briller i leverpostej?

Research og analyse er ikke fantastisk.
Ove Klausen må have pudset sine briller i leverpostej, før han læste den meget fine studiebog ”KÆRLIGHED & RELATIONER – Principperne ifølge Jesus” af Tom Holladay, og før han for 14 dage siden i Udfordringen skrev sin anmeldelse af den. I sin analyse kaldte han lidt nedladende bogen for en ”Leverpostejbog”. Samtidig skrev han, at bogens forfatter er præst i Willow Creek-kirken Saddleback Church i USA. Så noget må være sløret og uklart for anmelderen. I al fald er hans research ikke god nok. Tom Holladay, som er svoger til Rick Warren, er ganske rigtigt præst I Saddleback Community Church, men den kirke er ikke en Willow Creek-kirke. Begge kirker er stiftet på samme tid og er fantastiske til at række ud til søgende. Og ligeledes er de begge til stor inspiration for kirker ud over hele verden.
I anmeldelsen kommer Ove Klausen ikke ind på, at ”KÆRLIGHED OG RELATIONER” primært er skrevet som en studie-bog, som også kan bruges af cellegrupper, hjemmegrupper, netværksgrupper o.l. Han kommer heller ikke ind på, at der bag i bogen er spørgsmål til 5 samlinger. Ej heller skriver han noget om, at bogen er skrevet, så den kan bruges i forbindelse med en af de meget kendte 40 dages kampagner, som Saddleback har udviklet i de sidste 12-14 år. Den mest kendte af kampagnerne er uden tvivl ”40 MÅLRETTEDE DAGE”, som mindst 70 danske menigheder har deltaget i. I forbindelse med sådanne kampagner udgives der normalt en bog, som deltagerne kan læse et stykke i til hver af de 40 dage. I kampagnerne har hver uge sit eget tema. Og disse temaer ligger samtidig til grund for de ugentlige prædikener og gruppesamtaler. Den bog som lå til grund for ”40 MÅLRETTEDE DAGE” var ”DET MÅLRETTEDE LIV” af Rick Warren.
Bruges bogen rigtigt, bliver den en stor opevelse. Materialet, som knytter sig til kampagnen i forbindelse med Tom Holladay’s bog, er ved at blive oversat og udgivet på dansk. Så snart vil vi i danske menigheder gennem personlige studier, medrivende videoundervisning, prædikener, dramastykker, videoklip m.m. kunne sætte fokus på Jesu undervisning om kærlighed, kommunikation, omsorgsfulde relationer, praktiske leveregler, forsoning og meget andet. Men allerede nu kan du og din familie i ”KÆRLIGHED OG RELATIONER” hente megen inspiration og opbyggelse. Men ud over det kan du også bruge bogen som inspirationskilde, hvis du skal holde andagter, komme med undervisningsoplæg eller lave prædikener.
Henning Olsen
Tårs Møllegade 19
9830 Tårs