Præst og debattør vil være biskop

Jesper Bacher vil holde præsterne til ilden og evangeliet ”højt på stage” i Haderslev Stift, hvis han bliver afløser for biskop Niels Henrik Arendt.
I Danmark kom reformationen først til Haderslev. Her satte den evangeliet ”højt på stage”, siger Jesper Bacher og tilføjer:

Jesper Bacher

– Kan man som biskop hjælpe med at holde evangeliet på stagen, er bispehuen i sandhed ingen narrehat.
Han opstiller nemlig til bispevalget i 2013 som afløser for Niels Henrik Arendt.
Jesper Bacher er 41 år, sognepræst i fire lollandske landsogne, ægtemand og far til tre. Han er opfordret til at opstille af en gruppe på seks sognepræster i Haderslev Stift, som inviterer til informationsmøde på Folkehjemmet i Aabenraa mandag aften den 11. juni.
Her vil Jesper Bacher fortælle om sin vision for stiftet under titlen ”En biskop i maven og folkekirken i hjertet”.

Kendt som debattør

Men hvem er Jesper Bacher?
Han blev cand. theol. fra Aarhus Universitet i 1999 og blev derefter sognepræst i Tirsted-Vejleby pastorat på Lolland. Samtidig har han bl.a. været ph.d. studerende ved Institut for Systematisk Teologi ved Århus Universitet. Hans cv afslører mange tillidshverv. Et af dem er, at han var folkekirkens medlem af den europæiske læresamtale om kirkens struktur i et forandret Europa, Leuenberg-kirkefællesskabet, fra 2002 til 2005. Men han er nok mest kendt som kirkeanalytiker og mediekommentator i Kristeligt Dagblad.

Kristendommen bliver aldrig forældet

Det er dog opgaven som sognepræst, der fylder mest i Jesper Bachers hverdag. Han fortæller om sine 13 år på Lolland:
– At møde mennesker er mine største opdagelsesrejser, at læse teologi min vildeste bjergbestigning, at dele evangeliet min største glæde. Det er min faste overbevisning, at det eneste, som aldrig bliver forældet, er gammel kristendom, og har vi det for øje og på sinde, da får det kirkelige mismod aldrig det sidste ord.
Hvad kan han så bidrage med på bispestolen i Haderslev Stift, hvis han bliver valgt?
Jesper Bacher betegnes som en mand, der kan samle missionsfolk, grundtvigianere og tidehvervsfolk under samme fane. På sin hjemmeside deler han 10 budskaber – eller teser, om man vil – som ser ud til at kunne samle kristne med et klassisk bibelsyn. Han skriver bl.a.: ”Kirkelige vielser af homoseksuelle er en vildvej”.
– Der er intet i kristendommens retningsgivende grundlag, som taler for kirkelig vielse af homoseksuelle par, men derimod noget, som taler klart imod. Selv om der er mange på vejen, kan den godt lede vild. Folkekirken må turde gå sin egen vej, ikke med ryggen til de homoseksuelle, men efter sin Herre, hvis nåde og barmhjertighed er alles eneste chance.

Verdens bedste budskab

Han lægger vægt på, at kirkens budskab kommer ovenfra, fra Gud, og derfor ikke kan fortolkes efter forgodtbefindende, at alle børn og unge bør oplæres i kristendommen, og at det kristne budskab skal ud til alle, men for alt i verden ikke udvandes:
– Vi har verdens bedste budskab, og det skal ud med hjerte, mund og hænder, ikke mindst til de stadig flere mennesker af anden tro, som bor i Danmark. Det kan gøres på mange måder, men må aldrig gøres, så indholdet overskygges af midlerne eller fortyndes af pænhed.
Haderslevs nuværende biskop Niels Henrik Arendt fratræder sin stilling med udgangen af februar 2013. Da har han været biskop i 14 år og domprovst i stiftet i syv år.
– Jeg vil jo ”kun” være 62 til den tid – jeg vil faktisk gerne blive ved at gøre tjeneste i folkekirken i en del år endnu, hvis det er muligt, siger han til Kristeligt Dagblad og uddyber:
– Jeg håber at kunne få en stilling, hvor jeg kan gøre gavn for kirken, gerne med præstelige funktioner og gerne med de erfaringer, jeg har.