Gemmer ’Den sidste nadver’ to selvportrætter af Leonardo da Vinci?

En kunst-ekspert mener at have genkendt kunstneren selv i skikkelse af to disciple i ’Den sidste nadver’. Men hvem af disciplene er det? – Næsen, skægget og frisuren på to af apostlene til højre for Jesus ligner Leonardo da Vinci, siger den canadiske forfatter og kunstekspert, Ross King.

’Den sidste nadver’ er et vægmaleri fra det 15 århundrede. Det måler 450 x 870 cm og findes i klosteret Santa Maria delle Grazia i Milano, Italien. Det gengiver scenen fra Johannesevangeliet 13:21, hvor Jesus fortæller de 12 disciple, at én af dem vil forråde ham. ’Den sidste nadver’ og ’Mona Lisa’ er blandt Leonardo da Vincis mest berømte billeder.

De to apostle, som menes at være Tomas og Jakob, ligner et selvportræt, Leonardo da Vinci malede flere år efter ’Den sidste nadver.’
King har sagt til avisen The Independent, at historikerne længe har haft en mistanke om, at da Vinci gemte selvportrætter i sine billeder.
Leonardo da Vinci har selv identificeret apostlene. De viser hver for sig forskellige grader af vrede og chok som reaktion på afsløringen af, at en af dem vil forråde Jesus.
Tomas er tydeligt ophidset, mens Jakob virker lamslået. Peter er vred og holder en lille kniv – og Judas holder en lille sæk. Det kan enten lede tanken hen på hans forrædderi, som indbragte ham 30 sølvmønter – eller det viser ham som den, der stod for disciplenes pengebeholdning.

Søger efter selvportrætter for første gang

Selv om maleriet har været genstand for utallige spekulationer, er det første gang, man laver en grundig undersøgelse af, om ’Den sidste nadver’ indeholder selvportrætter.
Mange har forsøgt at analysere billedet for at finde et skjult budskab. Man har også prøvet at analysere, hvordan hver enkelt af apostlene reagerede på meddelelsen om, at en af dem ville forråde Jeusus.
Ingen ved med sikkerhed, hvordan Leonardo da Vinci så ud, siger Ross King. Men man mener, at Leonardo havde græske træk, som ville være sjældne blandt italienere i denne periode.
Ross King bor i England og underviser både i Europa og i Nordamerika. Han udgav i 2003 en bog om Michelangelo. I 2011 udkom bogen Leonardo and the Last Supper (Leonardo og Den sidste nadver).

Var selv som Tomas

Ross King er forfatter, historiker og kunstkender.

Leonardo da Vinci-forskeren Charles Nicholl støtter Ross Kings hypotese. Han mener, at Leonardo da Vinci selv ville have foretrukket at blive identificeret med den tvivlende Tomas.
– Leonardo Da Vinci gik nemlig selv ind for at stille spørgsmål frem for at tro på alt det, folk fortalte ham, siger Charles Nicholl.