Dansk hjælp ændrer armensk handicappolitik

– Målrettet hjælp til de svageste fører nu til, at også handicappede børn får adgang til uddannelse, fortæller læge Kim Hartzner fra Mission Øst efter 20 års hjælpearbejde.- Der var et stort behov for mad, medicin og hospitalsudstyr i den desperate befolkning, fortæller Kim Hartzner om situationen i Armenien for 20 år siden.

Med hjælp fra Danmark får handicappede børn i Armenien nu mulighed for uddannelse, og holdningen til handicappede bliver mere positiv.

Derfor begyndte Mission Øst at sende hospitalsudstyr og fødevarer til det fattige og konflikthærgede Armenien. Og nu, 20 år senere, har de svageste fået flere rettigheder, og armenske organisationer arbejder selv for at sikre, at de bliver overholdt.

Nødhjælp efter jordskælv og krig

To årtiers dansk bistand til Armenien har givet store resultater. Da Mission Øst i 1992 begyndte at uddele nødhjælp, var landet ramt af jordskælv og præget af økonomisk kollaps efter Sovjetunionens sammenbrud. Dertil kom en væbnet konflikt med Aserbajdsjan og flere års mangel på olie.
Allerede dengang var generalsekretær Kim Hartzner med under uddelingerne af nødhjælp – og han har siden fulgt udviklingen i landet.

Handicappede børn blev gemt af vejen

Efterhånden viste det sig, at især mennesker med handicap levede under forfærdelige forhold i den tidligere sovjetrepublik. Børnene blev skamfuldt gemt af vejen derhjemme og fik hverken diagnoser eller hjælp.
Da situationen i Armenien blev mere stabil, sammenkædede Mission Øst nødhjælpen med en mere langsigtet udviklingshjælp. Nu arbejdede man for at forbedre vilkårene for de allersvageste, så man havde især fokus på børn med handicap.

Hjælp til selvhjælp

Brugt hospitalsudstyr som denne danske ambulance gør gavn i Armenien.

– Det er helt afgørende at have øje for den langvarige indsats, fordi man som folkelig organisation skal gøre sig selv undværlig.
Befolkningens muligheder for at hjælpe sig selv skal styrkes, og man skal aktivere lokale organisationer, som så selv kan arbejde for at forbedre rettighederne og de økonomiske og sociale vilkår, siger Kim Hartzner.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Holdningen ændrer sig

I Armenien indgik Mission Øst i et samarbejde med flere lokale organisationer, som arbejder for handicappedes rettigheder. Og den helhedsorienterede indsats har gjort en stor forskel.
– Vi ser, at et helt lands holdning til handicap er ved at blive ændret. Det lange seje træk giver nu varige forbedringer for tusindvis af mennesker. I stedet for at være en byrde bliver de nu en ressource i samfundet, siger Kim Hartzner.

Handicappede børn bliver inkluderet

I dag er handicap-tabuet i Armenien ved at blive nedbrudt. Utallige børn bliver diagnosticerede på lægeklinikker, forældrene kommer med i støttegrupper, og de lokale organisationer udfører opsøgende arbejde i landområderne. Også den nationale lovgivning er blevet ændret, så børn med handicap nu har ret til en uddannelse.
Undervisningsplanerne i landets skoler og på lærerseminarerne er ligeledes blevet ændret, så børn med handicap nu bliver inkluderede på lige fod med alle andre, fortæller Mission Øst.

Man kan læse mere om Mission Øst på: www.miseast.org og www.facebook.com/missionoest


Artiklen fortsætter efter annoncen: