Skab en attraktiv frivillighedskultur

Rie Skårhøj taler på stor lederkonference lørdag.Frivillige skal i højere grad inddrages i kirkens beslutninger.
Det mener Rie Frilund Skårhøj, der er en af live-talerne ved Willow Creeks Global Leadership Summit i Københavns Kulturcenter lørdag eftermiddag.
Rie er sociolog, foredragsholder og konsulent i ’Ledfrivillige.dk’. Hun er også initiativtager til Foreningen RETRO, der står bag to caféer, tre hjælpeprojekter og ’Retro Academy”, der underviser sociale entreprenører.

Inddrag frivillige

På lørdag holder hun foredrag for 400 ledere indenfor kirke- og erhvervsliv over emnet: Hvordan skabes en attraktiv frivillighedskultur i den lokale kirke? Hvordan kan kirken rekruttere og motivere frivillige i verdens vigtigste arbejde?
– Jeg vil især lægge vægt på det, jeg kalder ”den faciliterende ledelsesstil”. Den går ud på at inddrage de frivillige i de store beslutningsprocesser. Mange frivillige motiveres nemlig af at være med i foreningens, organisationens eller kirkens maskinrum. At bruge de frivilliges egne kompetencer og idéer er stærk motiverende, siger hun og giver eksempler på forskellige syn på frivillige i kirken.
– Er de medarbejdere, der skal ’fylde huller ud’ på baggrund af forudbestemte opgaver i fx gudstjeneste, børnearbejde, teenklub osv.? Eller er de en ressource i sig selv – aktører, der er med til at forme og præge kirkens tilbud? Jeg plæderer naturligvis for det sidste.

Arbejder selv frivilligt

Rie Skårhøj har selv været involveret i frivilligt arbejde siden hun var teenager – både som leder og som deltager, ansat og frivillig. Hun har været ungdomsleder i kirkeligt ungdomsarbejde, været leder på musiklejre for teenagere og ansat som redaktør på et ungdomsmagasin.
Rie er uddannet sociolog fra Københavns Universitet med speciale i ”Organisation, arbejdsmarked og ledelse”. Hun skrev bachelor og speciale om frivillige organisationer og udgav sammen med sociolog Dorte Kappelgaard bogen: ’Ledelse af Frivillige – en håndbog’ (Ankerhus 2011). Og så er hun formand for Foreningen Retro siden opstarten i 2005.
– Vi startede ud som en lille gruppe på fem studerende, der ved hjælp af et stort netværk fik stablet en ’not-for-profit kunst- og kulturcafé’ i København på benene. I dag er vi ca. 250 frivillige involverede.
Rie Skårhøj har arbejdet som ungdoms- og frivillighedsforsker på Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR). Hun stoppede i 2010 for at starte egen not-for-profit virksomhed, som tilbyder foredrag og konsulentbistand.
Se www.ledfrivillige.dk