Nødvendigt polemisk modspil

Nutidens fremgangsforelskelse har inficeret den vestlige verden med en tindrende naiv løgn, hævdes det bag på Brammings bog, hvor der argumenteres for et alternativ baseret på kristendommen.Torben Bramming lægger tidens små og store tegn sammen og forklarer, at de hænger sammen i en ny fortælling: Den moderne myte. Det er en historie om, hvordan alt forvandles med tiden. Udviklingen går kun fremad, og fremskridtet vil ingen ende tage. Selv Gud bliver klogere – siger den moderne myte.
Hvis det er undsluppet din opmærksomhed, så er der sket noget med vores grundlæggende opfattelse af teologi, videnskab og menneskets eksistens, konstaterer Torben Bramming, som er præst, debattør og forfatter. Fra kristendommens myte til den moderne myte er fortællingen skiftet fra at handle om mennesket, som indgår i Guds store historie, til at handle om en gud, som formes til at passe ind i det enkelte menneskes lille historie.

Fremskridt på alle planer

Troen på det evolutionære er besnærende, fordi den lover os, at ”alle vores længsler og behov kan opfyldes her i verden” (s.9), alle skel kan afskaffes, og vi kan skabe en paradisisk tilstand på jorden, et demokratisk lykkeland.
Det kræver blot, at vi tror på, at der ikke findes egentlige forskelle, men kun reaktionære kræfter, som til gengæld må bekæmpes for enhver pris.
Vi bliver nemlig klogere og klogere og kan derfor se, at alt, hvad der tidligere blev anset for sandheder, kun delvist havde fat i noget rigtigt. Kristendommens fortælling og kristendommens Gud er tidligere generationers forståelsesniveau, som tydeligvis kommer til kort over for nutidens klarsyn. I dag ved vi jo, at mennesket er sprogliggjort biologi, og mand og kvinde er historiske skel, som bør udviskes. Gud, Allah eller Brahman er den samme, for det er blot en forestilling og en idé, som vi hverken kan eller skal gøre nærmere rede for. Bibelen er litteratur, som kan fortolkes og anvendes i smukke allegoriske omskrivninger, men når Gud er immanent (en del af vores tankegods), er vi nødt til at droppe alle de mange mirakler og undergerninger, for ikke at snakke om Det gamle Testamente, hvor han kræver lydighed og straffer på voldsomste vis, nej det harmonerer altså ikke med vores kristendomsforståelse.

Tankevækker

Bogen er et længe savnet indlæg i en ikke-eksisterende, men særdeles relevant debat. Torben Brammings måde at samle brikkerne på i et spraglet billede af tendenser giver blik for, at der er en rød tråd i den tænkning og argumentation, som dominerer samtidens paradigme (eller myte, som han kalder det).
Den kalder kristne til at stoppe op og spørge sig selv, om de virkelig ønsker at være en del af Guds store fortælling, eller de mener at kunne skabe en bedre en selv.
Tak for en bog, der kan sætte tankerne i gang!

Torben Bramming:
Opgør med den moderne myte
135 sider • kr.
Kristeligt Dagblads Forlag