Fem sandheder

Disse fem sandheder om kærlighed kan jeg godt lide at fortælle ægtepar den dag, de bliver gift.
John Smidt
Pastor i Mars Hill Church
Seattle, USA

Du er den største trussel mod dit ægteskab
Den største trussel mod dit ægteskab er dig. Det er ikke din ægtefælle, jeres økonomi, dine svigeforældre, dit helbred, dine oprørske børn eller din tiltrækkende kollega. Det er dig. Men den gode nyhed er, at Jesus er den store trussels-afbryder. Som en pagt- og løfteholdende Gud er Jesus mere fast besluttet på din forvandling og dit ægteskab, end du er. Lær ham bedre at kende og inviter din ægtefælle til at gøre det samme. Gør det sammen.

Jeg håber, at I elsker hinanden mindst i dag
Masser af tid, penge, energi og engagement bliver brugt på at finde den eneste ene og planlægge bryllupsdagen i stedet for at finde den Ene Gud og planlægge et livslangt ægteskab baseret på ham. Konsekvensen for mange ægtepar er, at bryllupsdagen bliver deres ægteskabs højdepunkt, og at det går nedad derfra.
Sand bibelsk kærlighed er en intentionel handling, ikke en magisk gevinst. Guds kærlighed til dig er stabil, den kan ikke forandres. Ord som ”formålstjenlig”, ”besluttet hengivelse”, ”initiativ”, og ”betænksomhed” er nogle af de mest romantiske og sexede ord, der findes. Begynd at praktisere dem i dit ægteskab i dag.

Vis nåde, giv tilgivelse og opmuntring til hinanden
Det er svært at blive bitter mod nogen, som du bevidst tilgiver, er nådefuld over for og opmuntrer dagligt. Disse kvaliteter er brændstof i ægteskabets tank. Hver gang du tilføjer dem, bekæmper du synd og død (af forholdet) og fortsætter med at ånde liv ind i dit ægteskab sammen med Jesus.

Søg og genkend Guds barmhjertighed
For ofte glemmer vi, at vi har brug for Guds daglige barmhjertighed og nåde. Ikke bare den dag han frelste os. Vi har både brug for ham, når det går godt, og når vi kæmper for vores liv. Vi finder trøst i Guds nærhed, ikke i fraværet af problemer.

Den bedste dag i dit ægteskab er den dag,
hvor Jesus stod op fra de døde

Mange af os tror, til en hvis grad, at Jesus døde på korset for vores synder, og glemmer helt, at han opstod tre dage senere. Sandheden er, at han døde for os, så vi kan dø fra os selv. Han lever for os, så vi kan leve for ham og for andre. Fordi Jesus er i live, kan vi begynde at se, tænke og leve livet anderledes. Hans liv giver liv til vores ægteskab.