– Jeg drømmer om et sikkert center

En konference om forfølgelse af kristne asylansøgere skal både sætte fokus på problemstilliingen og åbne op for mulige løsninger. Massoud Fouroozandeh ønsker sig et beskyttelsescenter.Forfølgelse kan være vanskelig at måle. Ikke mindst i et lukket miljø som de danske asylcentre.
De seneste år har der gentagne gange været fokus på forfølgelse og chikane på asylcentrene i Danmark, forfølgelse af asylansøgere, som har konverteret til kristendommen. Det er vanskeligt at sige, hvor meget det handler om, og hvad der kan hjælpe. Derfor har Helsingør stift med inspiration fra Folkekirkens Migrantarbejde arrangeret konferencen ”Forfulgt” i begyndelsen af april om emnet.

Håber på idéer og overblik

– Vi ønsker at lave en høringskonference, som belyser problemet og sætter fokus på det fra forskellige vinkler, fortæller Massoud Fouroozandeh, som er migrantpræst i Folkekirkens Migrantarbejde.
– Vi håber, der kommer nogle idéer til, hvordan vi kommer problematikken til livs, men ellers kan der muligvis blive tale om flere konferencer løbende, forklarer han.
Til konferencen har kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen også lovet at møde op sammen med flere videns- og fagpersoner på området, sådan at de, der skal tage beslutninger på området, også får den fornødne viden at træffe dem ud fra.
– Jeg kan lige så godt fortælle dig, at vi drømmer om at få et beskyttelsescenter, hvor vi kan hjælpe asylansøgere, som bliver forfulgt, fortæller Massoud, som godt er klar over, at det kan tage lang tid, før noget sådant bliver til virkelighed.
Konferencen foregår i Grønnevang Kirke i Hillerød den 6. april.