70-årig præst i fuldt vigør

Torsten Højberg, der fyldte 70 år den 26. februar, ser med taknemmelighed tilbage på et rigt liv.
Først var han præst i baptistmenigheder i Danmark i 36 år, indtil han i 2008 gik på pension og flyttede til Viborg for at blive gift med Lillian.
Baggrunden for dette var, at Torsten efter 37 års ægteskab i marts 2007 mistede sin hustru Esther pga. en kræftsygdom. Sorgen og omvæltningen i livet med udsigten til en nært forestående pensionering rummede mange ubekendte. Da Lillian og Torsten derefter lærte hinanden at kende og besluttede sig for at blive gift, valgte de at bo i Lillians by Viborg, og Torsten sagde op i baptistkirkerne i Roskilde og Ringsted.

30 gudstjenester

Selvom Torsten havde været usikker på, hvad han skulle bruge tiden på i fremtiden, viste det sig ikke at blive noget problem. Baptistkirker og andre frikirker inviterede den erfarne præst til at prædike, undervise og rådgive. I 2012 blev det til 30 gudstjenester foruden undervisning, rådgivningstjeneste, faste ugentlige opgaver og ledelse af en cellegruppe i Viborg Frikirke, hvor de kommer til daglig. Torsten er en læsehest, og han elsker at studere Guds ord og teologi, så han kan opbygges i troen og være velforberedt til sine tjenester.

Stor modtagelighed

Familien ligger dem begge meget på sinde. Torsten har to børn, som er gift og har hver tre børn, og Lillians to børn har også hver tre børn. Bønnen for børn og børnebørn er en fast bestanddel hver eneste dag.
Der slappes af med arbejde og hvile i hus og have, i fritidshuset på Møn, ved rejser og samvær i den nære familie og med venner samt deltagelse i kurser og stævner.
Lillian og Torsten oplever, at livet med Gud og tjenesten for Ham med opgaver i hjem og i kirker er rigt og meningsfuldt. Det ligger dem meget på sinde ikke kun at forkynde evangeliet i kirker, men også at leve troen ud i dagligdagen i ord og gerning.
– I de 41 år, jeg har været præst, har der aldrig været større længsel og modtagelighed, end der er nu, fortæller Torsten.
– Så længe vi lever er det vores største glæde at tjene Jesus med alle vores kræfter.
De 70 år blev både fejret med en familierejse til Thailand og en fest hjemme.
Eva